ความเห็น 5897

ชวนทำ benchmarking การบริหารจัดการของ CUP

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 
เห็ฯด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เปลี่ยนงานหรือย้ายสถานที่ทำงานความรู้และวิธีการทำงานจะติดตัวไปด้วยจึงอยากให้ทำอย่างยิ่ง