หลาย ๆ ครั้งที่หมอพบเด็กที่มีฟันผุทั้งปาก ผู้ปกครองพามาหาเนื่องจากปวดฟัน ร้องไห้ รำคาญ  หมอตรวจแล้วพบว่าฟันต้องได้รับการรักษา ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 6 ครั้ง  แต่ผู้ปกครองกลับบอกหมอว่าไม่มีเวลาพามา ขอทำซี่ที่ปวดซี่เดียว

หมอพยายามอธิบายว่า ฟันผุในปากไม่สามารถหายจากโรคได้เอง ต้องให้หมอทำให้  หากไม่มีเวลาหมอแนะนำให้มาตอนคลินิกนอกเวลา (เย็นหรือเสาร์อาทิตย์)  แต่ผู้ปกครองบอกว่าไม่มีเวลา จากนั้นก็ให้หมอทำฟันซี่นั้แค่ซี่เดียว (ถอนฟัน)

ต่อมาอีกหลายเดือน  ผู้ปกครองก็พามาหาหมออีกด้วยอาการปวดฟัน เหมือนเดืม  หมอก็บอกว่าให้มาทำอีก ผู้ปกครองก็บอกว่าไม่มีเวลา  และคงจะเดาได้ว่าผู้ปกครองก็คงจะมีเวลาเฉพาะเมื่อลูกปวดฟัน จึงจะพามาหาหมอได้

หมอคิดว่าการที่คนเรา เมื่อแต่งงานแล้ว และตกลงว่าจะมีลูก  ผู้มีลูกคงต้องนึกถึงภาระหน้าที่ ที่กระทำต่อลูก  การที่ให้ลูกเกิดมาแล้ว ยังไม่สามารถที่จะให้ ในสิ่งที่พึงจะให้ อาทิ เช่นการดูแลเรื่องสุขภาพ เท่าที่กล่าวมา ผู้ปกครองก็ไม่ควรจะมีลูกซะดีกว่า  เคยมีคนเล่าว่าในต่างประเทศที่เจริญแล้ว เด็กมักไม่ค่อยมีฟันผุ หากเกิดมีเด็กที่ฟันผุทั้งปากขึ้นมา ถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่จะมีคนต่อว่าเอาได้ว่า ไม่ดูแลลูกเท่าที่ควร     

สรุปว่า เมื่อลูกเป็นอะไรก็ตาม เขาเกิดจากความต้องการของพ่อแม่ ฉะนั้นถือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูก