เทคโนโลยี Wimax

Wimax ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมไทย
เทคโนโลยี Wimax               บรอดแบนด์ไร้สายจะปฏิวัติไลฟ์สไตล์ของเราด้วยการช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อโดยตรงถึงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว ได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ      บริการข้อมูลทางบรอดแบนด์เช่น  อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลและมีเดีย คอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยภาพและเสียง มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในการสร้างความหลากหลายของบริการและส่งผลต่อรายรับของผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งต้องการขยายขอบเขตการครอบคลุมของเครือข่ายข้อมูลบรอดแบนด์โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานราคาแพง การส่งข้อมูลในลักษณะบรอดแบนด์ความเร็วสูงแบบไร้สายโดยการส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายเสียงเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นาน โดยสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ให้บริการต้องหันมาให้บริการในแนวนี้ก็เพราะเสียงเรียกร้องที่นับวันจะมากขึ้นๆ ของผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียมากๆ ต้องการใช้บริการและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ขณะเดินทาง   ไวแม็กซ์คืออะไรกันแน่            ไวแม็กซ์ (WiMAX ซึ่งย่อมาจากคำว่า Worldwide Interoperability for Microwave Access) คือ เทคโนโลยีสำหรับบรอดแบนด์ ไร้สายบางคนเรียกไวแม็กซ์ว่าเป็น ไว-ไฟที่ใส่ยาโด๊ป  ปัจจุบันถ้าคุณต้องการบรอดแบนด์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิ้ลซึ่งเรียกว่าสายแลนด์โดยใช้ T1, DSL หรือโมเด็มเคเบิล ไวแม็กซ์ คือ มาตรฐานที่มีการวิวัฒนาการสำหรับการสร้างเครือข่ายไร้สายแบบหนึ่งจุดเชื่อมต่อไปยังอีกหลายจุด และทำงานได้ในรัศมีเป็นไมล์ๆ ในทำนองเดียวกันกับที่จุดฮอตสปอต   ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า เมื่อมีการนำไวแม็กซ์มาใช้เต็มที่ สถานีฐานไวแม็กซ์จะสามารถแผ่ขยายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังบ้านและธุรกิจในรัศมีถึง 50 กิโลเมตร (30 ไมล์)  (โดยทั่วไปจะทำการได้ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร เนื่องจากสิ่งกีดขวาง) ในที่สุดสถานีฐานเหล่านี้จะแผ่รัศมีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมบริเวณปริมณฑลทั้งหมด ทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็น WMAN และเป็นเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างแท้จริง            ผลกระทบต่อสังคมด้านต่างๆ     ความสามารถในการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ไร้สายโดยไม่ต้องวางสายหรือเคเบิลที่พื้น ช่วยลดต้นทุนการให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นไวแม็กซ์จึงอาจช่วยเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลซึ่งไม่มีโอกาสจะมีระบบการสื่อสารแบบสายเคเบิลความเร็วสูง เช่นในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ๆลๆ และเช่นเดียวกันไวแม็กซ์ก็ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆเช่น สิทธิส่วนบุคลที่อาจจะละเมิดเพิ่มมากขึ้น ปัญหาจากการจารกรรมทรัพย์สินที่มาใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ปัญหาเรื่องการปรับตัวของสังคมไทยเช่นวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง            - เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวจะต้องอาศัยคลื่นความถี่ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544           - ด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              - ด้านธุรกรรมบัตรเครดิต พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545             - ด้านวัฒนธรรม  เช่นศาสนาที่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นที่เป็นข่าวในปัจจุบันมากมาย        พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457       บทสรุป             จากการกำเนิดเทคโนโลยีไวแม็กซ์นั้นจะส่งผลทั้งในด้านดีและไม่ดีสิ่งสำคัญไวแม็กซ์ได้ก่อให้เกิดคุณประโยนช์อย่างมากและในขณะเดียวกันถ้าไม่ระมัดระวังก็จะเป็นภัยในด้านต่างๆได้เช่นเดียวกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 75091, เขียน: 29 Jan 2007 @ 14:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)