การวัดบุคลิกภาพ

การวัดบุคลิกภาพ

  วิธีการวัดบุคลิกภาพ  มีอยู่  2  แบบคือ  แบบวิทยาศาสตร์และแบบไม่ใช้วิทยาศาสตร์   และแบบวิทยาศาสตร์ก็มีทั้งแบบที่นิยมใช้ทั่วไปโดยไม่มีการอ้างอิง  กับแบบที่มีเหตุผลอิงโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การวัดโฉมหน้าแง่มุมที่มีความหมายของบุคลิกภาพ

เรามาเริ่มวัดแบบไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก่อนนะค่ะ  วิธีนี้อย่าถือเป็นจริงจังนะค่ะให้ถือว่าเป็นการอ่านสนุก  อ่านคลายเครียดนะคะ  เป็นเรื่องโหราศาสตร์ค่ะ  ทำได้ง่ายๆ  โดยนำวันเดือนปีเกิดมาบวก  ลบ คูณหารกัน  ได้เศษเท่าไหร่ค่อยมาประเมินค่าค่ะ  เริ่มกันเลย

กำหนดให้เริ่มนับ  วันอาทิตย์ เป็น  1   สำหรับเดือนให้เริ่มนับเดือน  ธันวาคม  เป็นเดือนที่  1  และปีชวดก็เริ่มนับเป็นปีที่  1

ยกตัวอย่างนะค่ะ  เพื่อนดิฉันเกิดวันศุกร์  เดือนสิงหาคม  ปีจอ  คำนวณดังนี้

วันศุกร์                 -   -   -   -   -   6   -           

เดือนสิงหาคม      -   -   -   -   -   -   -   -   9  -   -   -   

ปีจอ                     -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   11  

รวม  6 +  9  +  12  =  26

หาเศษของ  10  คือ   26  ÷ 10  =  6

ได้เศษแล้วลองมาอ่าน  บุคลิกภาพของคนเศษ   6   ดูนะค่ะ

เศษ 0  ท่านสันนิษฐานว่าเหมือนนกแขกเต้า  ทำรวงรังระวังผล  แสวงดีย่อมมีผล  อย่าคลอเคล้ากับ

            เหล่าพาล  เหมือนปักษีอันมีปีก  รู้หลบหลีกธนูพาล  ถ้าประมาทจะเสียการ  จะชอกช้ำระกำ

            กาย

เศษ  1  เสาเรือนไฟไหมชะตาใคร ทั่งชายทั้งหญิงไร้เรือนที่พึ่งพิง   ที่พึ่งพิงพักพำนักเนาว์  จะเร่ร่อน

            ระเหระหน  เร่งเจียมตนอย่าหูเบา  เพราะว่าชะตาเรา  โทษประกอบจึงเกิดกรรม

เศษ   2   จะครองไข้  มีโรคร้ายลึงค์ประจำ  หยูกยาจะหาทำ  บ่ถูกแท้จนแก่ตัว

เศษ  3  มีความสบาย  มีม้าความและเกวียนวัว  พอสมสกุลตัว  เข้าที่ทายสถานกลาง

เศษ  4  มีข้าครอก  อเนกนอก  คณานางค์  อุปถัมถ์ล้วนสำอาง  บ่ไข้ชุกบ่ทุกข์เป็น

เศษ  5  ชะตากลับ  ทุนทรัพย์จะแสนเข็ญ  ภายหลังชะตาเป็น  ทุนทรัพย์จะนับพัน

เศษ  6  จะยกญาติ  เป็นเชื้อชาติประเสริฐสรร  เงินตรายศถาพลัน  ทุนทรัพย์ลำดับดี

เศษ  7  นั้นผ้าขาด  จะนุ่งห่มก็เต็มที  พักตราย่อมราคิน  ระคายคับทั้งทรัพย์สิน

เศษ  8  นั้นเปรื่องยศ  จะปรากฏกระเดื่องดิน  ทรัพย์ศฤงฆารสถิ่น  ทั้งอำนาจและวาสนา

เศษ   9   กินข้าวกลางตลาด  เสมอชาติสุนัขขา  ถึงจะมีวาสนา  ต้องประกอบทั้งการงาน  แม้ตระกูล

            ทลีทก  ถึงตกต่ำก็บ่นาน  ดังนักเลงสุราบาน  พอขวนขวายใส่ท้องตนอ่านแล้วอาจจะงงนะ  ถ้าใครมีแบบฉบับโหราศาสตร์ที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็นกว่านี้  ก็แนะนำมานะคะ

แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบที่  2  เป็นแบบวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้อ้างอิงทฤษฎี   ทำเพื่อให้ทดสอบดูสนุกๆ  แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะ  ถ้าเฉลยแล้วพบว่าถูกต้องคุณเป็นเช่นนั้น  แต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี  ก็เริ่มปรับปรุงไปได้เลยนะคะ  ไม่ต้องรอฉบับอิงทฤษฎี

แบบทดสอบชุดที่  1   (จะมีตามมาอีกค่ะ)       (แบบทดสอบชุดนี้ไปคัดลอกเขามาแต่ลืมเขียนที่อยู่ไว้  พอดีอ่านแล้วชอบจึงขอเผยแพร่ต่อ  ต้องขอโทษเจ้าของด้วยนะค่ะ)
วิธีการคือ   เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุด
1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?
(I)
ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ ,
มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E)
ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด ,
มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน.สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา
คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
(S)
ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน ,
ดูถึงหลักความเป็นจริง
(N)
ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า ,
ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น
3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? ( โดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง ,
คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
(F)
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ ,
ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน
4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?
(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา
วันที่ในการทำ ,
ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
(P)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด ,
มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน
คำเฉลย :
ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "
- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
-
ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
-
ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
-
อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา ซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
-
ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง "
- เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
-
ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
-
มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
-
ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี
ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล "
- เงียบ , ใจดี , มีสติ
-
มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
-
คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
-
เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
-
ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง
ISFP - The Artist " ศิลปิน "
- เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
-
ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
-
ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร , รักขอบสวยของงาม
-
เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
-
ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "
- ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
-
เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
-
เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
-
เข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
-
ไม่ชอบการโต้แย้ง
INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ "
- เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
-
ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
-
ไม่ชอบการโต้แย้ง
-
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
-
มีความคิดสร้างสรรค์
INTJ - The Scientist " นักวิทยาศาสตร์ "
- ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
-
เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
-
ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ
-
บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
INTP - The Thinker " นักคิด "
- ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง
-
ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ
-
ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
-
เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
-
มีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
ESTP - The Doer " ผู้กระทำ "
-
เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
-
ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
-
ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
-
รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
-
ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
-
เบื่อง่าย
ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "
- มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
-
มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
-
ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
-
บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
ESFP - The Performer " ผู้แสดง "
- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
-
มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
-
ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
-
รักสวยรักงาม
ESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ"
-
มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
-
เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
-
ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
-
รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
-
อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น
ENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาลใจ "
- มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
-
ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
-
มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
-
เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ
ENFJ - The Giver " ผู้ให้ "
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
-
ไม่ชอบอยู่คนเดียว <span style="col

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลิกภาพ

คำสำคัญ (Tags)#การวัดบุคลิกภาพ

หมายเลขบันทึก: 75083, เขียน: 29 Jan 2007 @ 13:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คนเกือบใกล้วัด
IP: xxx.8.94.107
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีครับ แต่ถ้าชอบแนวพุทธต้องที่นี่ครับ

http://www.jirunghealthvillage.com/jarit6/index.html

แบบวัดบุคลิกภาพจีรังจริต6 วัดบุคลิกภาพแนวพุทธ สุดยอด