เมถุน แปลว่า คนคู่ ผู้สนใจความหมายของคำ ลองดูใน  เมถุน ดังนั้น ความหมายของราศีนี้ก็คือปริศนาของคนคู่ นั่นเอง...

คนคู่ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้อยู่คนเดียว ดังนั้น คนในราศีนี้ มักจะชอบสังคม ชอบการติดต่อ หรือเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ ประมาณนี้...

ใครบางคนเคยบอกว่า ความมีมนุษย์สัมพันธ์ จัดเป็นสุดยอดของนักบริหาร ดังนั้น คนในราศีนี้จึงสามารถเป็นนักบริหารได้ดี เพราะสามารถเชื่อมโยงบุคลาการทั้งหมดให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้...

คนเมื่ออยู่ด้วยกันก็ย่อมแบ่งเบา พึ่งพา หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างตามสมควร นั่นคือ คนในราศีนี้ จะมากด้วยน้ำใจต่อคนรอบข้าง ประมาณนี้...

คนเมื่ออยู่ด้วยกัน บางครั้งมีความจำเป็นจะต้องอยู่ ฉะนั้น ความคิดเห็นบางอย่าง หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาบางอย่าง จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง ในเมื่อจำเป็นจะต้องอยู่ให้ได้ ฉะนั้น คนในราศีนี้ จึงมักจะจับจด ไม่ค่อยมีจุดยืนเป็นของตัวเอง บางครั้งก็อาจเชื่อถือไม่ได้....

คนคู่ ? เป็นปริศนาที่เราต้องแปลความหมาย ผู้เขียนแปลความหมายเล่นๆ พอให้เห็นแนวทางเท่านั้น ..ส่วนผู้ฉลาดหรือมีจินตนาการอาจมองได้หลายแง่มุม ลึกซึ้ง หรือหลากหลาย ยิ่งกว่าผู้เขียนได้ ...นี้เป็นเรื่องธรรมดา