การมีส่วนร่วม

  รับแล้วกระจายสบายใจ  

     มีคำถามเสมอว่าทำอย่างไรให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด  การจัดการ  การบริหาร  ในทางปฏิบัติเราสามารถทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับบริหารถึงระบบปฏิบัติการ โดยผ่านขั้นตอนการกระจายนโยบายครับ ทําโดย รับนโยบายจากผู้บริหารระดับเหนือเรา ทําความเข้าใจ แล้วเขียนมาตรการรองรับพร้อมดัชนีวัด กำหนดเป้าหมาย ค่าที่ทำได้ปัจจุบัน และกําหนดเวลาแล้วเสร็จ เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อเจรจากับผู้บริหารเป็นที่ยุติแล้ว ก็กําหนดเป็นนโยบายของตน ส่งผู้ใต้บังคับบัญชาระดับถัดไปต่อไป ถ้าทุกคนทําแบบนี้ในทุกระดับก็เท่ากับทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรแล้วครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 7476, เขียน: 18 Nov 2005 @ 09:08 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:06 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)