Stress Management and Biofeedback ตอน 2

ธรรมชาติของความเครียดและผลจากความเครียด
ธรรมชาติของความเครียดและผลจากความเครียด
                ขณะที่ร่างกายของเราอยู่ในความตึงเครียด ร่างกายจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สำคัญจะเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติและระบบต่อมไร้ท่อ
                1.ระบบประสาทอัตโนมัติ Autonomic nervous system มีการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก Sympathetic ซึ่งจะมีผลต่อการเต้นของหัวใจ หัวใจจะเต้นเร็วและแรงขึ้น เส้นเลือดตามผิวหนังหดตัวแต่ตามอวัยวะสำคัญจะมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นเช่น หัวใจ ปอด สมอง ส่วนบรรดาลำไส้จะมีการทำงานลดลง
                ถ้าความเครียดนั้นๆเป็นอยู่นานหรือปัญหาที่เผชิญหน้าเกินกว่าที่จะจัดการได้ ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก  Parasympathetic จะเข้ามามีบทบาท ส่งผลให้มีอาการเหงื่อออก ลำไส้ปั่นป่วน กรดในกระเพาะอาหารหลั่งออกมามาก
                ทั้งสองรูปแบบ ต่างก็มีการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม แต่ถ้าสภาพเช่นนี้คงอยู่เป็นเวลานานๆร่างกายจะทนไม่ได้ และเกิดความเสียหายตามมาแก่อวัยวะที่อ่อนแอเช่นอาจเกิดความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ปวดศีรษะไมเกรน กระเพาะอาหารเป็นแผล
                2.ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ตัวสำคัญก็คือ อะดรีนาลีน  Adrenaline ซึ่งหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตส่วนในและคอร์ติซอล Cortisal  ซึ่งหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตส่วนนอก อะดรีนาลีนจะทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรง เส้นเลือดฝอยหดตัว ความดันโลหิตสูง คอร์ติซอลจะเร่งการปลดปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเตรียมใช้เป็นพลังงาน ในระยะยาวอาจเกิดโรคเบาหวาน โรคไต และโรคความดันโลหิตสูง
                การที่อวัยวะส่วนใดของร่างกายจะได้รับผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยทั่วไปแล้วเราเชื่อว่าเป็นผลมาจากความอ่อนแอของอวัยวะนั้นๆซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละคน และกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)