เมื่อวาน (17 พ.ย) ได้ฟังบรรยายเรื่อง "งานได้ผล คนเป็นสุข" โดยวิทยากร พลอากาศตรี นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ ตลอดเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นำเสนอด้วย Power point มีเนื้อหามาก แต่ผมไม่ได้จดบันทึก ใช้วิธี"ครูพักลักจำ"มา ดังนั้น ข้อเขียนนี้จึงเป็นความเห็นหรือมุมมองของผม อันเนื่องมาจากได้ฟังบรรยายจากท่านวิทยากร ครับ

   มารู้จักท่านวิทยากรกันก่อนนะครับ ท่านวิทยากรจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วมีโอกาสไปเรียนทางเวชปฏิบัติทั่วไป/ฉุกเฉิน ที่สหรัฐอเมริกา เคยเป็นแพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอยู่ 12 ปี  และเคยเป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ (early retirement) เพราะต้องการเป็นวิทยากรเพื่อให้โอกาสกับคนอื่น ได้รับเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ 3 หมื่นกว่า เป็นแพทย์ตามหน่วยงานอื่นๆ อีก (ผมคิดว่ารายได้ต่อเดือนคงไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท) แค่นี้ก็สามารถยังชีพได้อย่างสบาย เวลาได้รับเชิญเป็นวิทยากร บางแห่งไม่รับค่าตัว (บริจาคคืน) บางแห่งรับแค่ครึ่งหนึ่ง (เพราะถ้าไม่รับ เขาไม่เชิญอีกเลย) ค่าตัวครึ่งหนึ่งเก็บไว้บริจาคให้สาธารณกุศล ซึ่งปีหนึ่งเป็นเลข 6 หลัก

     
     
   
     

     ไม่สอนให้ใครเสียสละ ไม่ได้พูดว่าตัวเองเป็นคนดี แต่บอกว่า "ผมทำทุกอย่าง ในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง และมีความสุขที่จะทำ"

   สอนให้ "ทำเพื่อตนเอง แล้วลดความเห็นแก่ตัวลง" สอนให้ "ทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้อง ดีงาม" แล้วแขวนความสุขให้ถูกที่"

   ให้ Concept ว่า "จงทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง แขวนความสุขไว้กับสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ดีงาม และลดความเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ ชีวิตเปลี่ยนทันที เพราะทุกครั้งที่ทำดี เรามีความสุขแล้ว"

   คำว่า"แขวนความสุขให้ถูกที่" หมายความว่า อย่าแขวนความสุขไว้ที่ โลกธรรม 8 ซี่งมี 4 คู่คือ

   

 โลกธรรม 8  

 

   
คู่ที่ 1     มีลาภ  เสื่อมลาภ 
คู่ที่ 2 มียศ เสื่อมยศ
คุ่ที่ 3 สุข ทุกข์
คู่ที่ 4 สรรเสริญ      นินทา
     

   ถ้าสังเกตให้ดีคู่ที่ 3 ความสุขมันคู่กับความทุกข์ จริง ๆ แล้ว"ความสุข" ก็คือ "ทุกข์น้อย" นั่นเอง ทีนี้ถ้าเราแขวนความสุข ไว้กับ ลาภ ยศ สรรเสริญ พอ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา เมื่อไร เราจะ "ทุกข์" ทันทีเลย ลองคิดดูให้ดี ถ้าเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็จะเป็นสุข

  แค่ได้ทำความดี ก็เป็นสุขแล้วครับ อย่าให้ไปยึดติดว่าจะต้องได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ อย่างนี้เรียกว่าแขวนความสุขไว้ถูกที่แล้ว คือแขวนความสุขไว้ที่ความสุขใจที่ได้ "คิดดี พูดดี ทำดี" โดยที่ต้องไม่โง่ คือ มีสติและปัญญาคอยควบคุมจิตอยู่เสมอครับ