ความเห็น 689382

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเป็นสุข

chocolat
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ชีวิตเป็นสุขคือการได้ทำในสิ่งที่เราชอบและอีกประการหนึ่งคือการประหยัดการประหยัดจะช่วยให้ชีวิตเป็นสุข