ความเห็น 1424750

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเป็นสุข

เขียนเมื่อ 
  • ต้วรู้เกิดเมื่อจิตว่างไม่คิดอะไร
  • ตัวปัญญาเกิดเมื่อเอาสติตามดูว่าจิตคิดอะไร