สวัสดีครับ อาจารย์ทุกท่าน นี่เป็นบันทึกแรกของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครับ เราเองไม่มีความชำนาญด้านการจัดการความรู้ (มือใหม่มากๆ) หวังว่าคงจะได้รับคำชี้แนะจากทุกท่านนะครับ

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.จิตเจริญ ที่แนะนำให้ใช้ blog นี้และ แนะนำการจัดการความรู้สำหรับองค์กรของเรา หากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายผมคิดว่าการดำเนินงานนี้คงสำเร็จได้  

แต่กระนั้น ผมยังหนักใจครับสำหรับชาวกองกิจการนักศึกษา พวกเราถนัดบู้มากกว่าครับ ที่จะมาขีดๆ เขียนๆ หรือแม้แต่การใช้งานเน็ตแต่ผมก็จะพยายามผลักดันเท่าที่ ผู้น้อยอย่างผมพอจะทำได้ครับ

blog นี้ผมปรารถนาจะให้เป็น blog ที่แลกเปลี่ยนความรู้กันด้านกิจการนักศึกษา ทั้งในส่วนของกิจการนักศึกษาคณะต่างๆภายใน มข. หรือทุกมหาวิทยาลัย,สถาบัน

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ

ชุมพร  พารา
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website : http://sac.kku.ac.th
e-mail : [email protected]