บันทึก.... พยาบาลชุมชนในดวงใจ " หอบรักมาเยี่ยมบ้าน "

       จากบันทึก.. จากพยาบาลชุดขาวเดินเข้าสู่ชุมชน...... ขณะนี้เราทำงานโดยการผสมผสานงานเยี่ยมบ้าน  (HHC ภาคชุมชน) งานผู้พิการ งานผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน  ...ขอเล่าต่อเพิ่มเติมค่ะ

      เมื่อ..ทีมงานเยี่ยมผู้ป่วยและผูสูงอายุที่บ้าน

        ทีมงานเยี่ยมครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้สูงอายุ จำนวน 7-8 คน   พี่สุคล(พยาบาล)   พี่แดง( นวดแผนไทย )    อสม.บ้านกลาง และดิฉัน(พยาบาล) วันนี้เราเรียนรู้เรื่องนวดแผนไทยแบบสหสาขาวิชาชีพจริงๆ  คือ ผลัดกันตอบ  ผลัดกันถาม  ทั้ง ตอบคำถามได้บ้าง  ไปหาคำตอบมารอบหน้า  เมื่อมีคำถามมา 1 คำถาม  ใครมีความรู้ในเรื่องนั้นช่วยกันตอบและร่วมกันวิพากษ์เพราะบางครั้งคำถามบางครั้ง  มีมากกว่าเรื่องการนวด  ถามไปนวดไป   ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติและประเมินผล  วันนี้ดิฉันเรียนรู้วิถีชีวิตและได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆ  ชุมชนอบอุ่น     มีการแบ่งบันความรักความห่วงใย    ความเอื้ออาทร   มันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นจริงๆ   ที่ทุกวันนี้หาสังคมแบบนี้ได้ยากยิ่งนัก  ก่อนจากกันวันนี้  เรานัดพบกันอีกครั้งใน วันที่ 25 พ.ย.2548 นี้  เวลาเดิม  ที่มัสยิดอัลซอร์ส  
          พรุ่งนี้ทีมงาน  นัดเยี่ยมบ้านหว๊ะ (ลุง )  หีมและหว๊ะอีกคน เป็นผู้สูงอายุที่พิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้    ทีมงานพรุ่งนี้ประกอบด้วยพี่สุคล   อสม.บ้านกลาง  ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ 3  คน คือ ลุงสวน(เป็นอาจารย์แต่ดิฉันเรียกลุงค่ะ)  อาจารย์เสรี  ลุงแสงชัย  และดิฉัน  เรานัดเยี่ยมครอบครัวที่จะไปเยี่ยมบ้านในเวลา 16.00น.เป็นต้นไป ( บางครั้ง เรานัด วันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วแต่ว่าครอบครัวเขาจะพร้อมให้เราไปเยี่ยมวันไหนและเวลาไหน  คือทีมงานเราทุกคนพร้อม   ทีมงานยึดตัวผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก  ทีมงานเราทุกคนอาสาสมัครทำด้วยความเต็มใจผลัดเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าใครว่างช่วงไหน     ส่วนพยาบาลพี่สุคลและดิฉันเยี่ยมทุกครั้ง  ไม่มีโอที ค่ะ เราทำด้วยความสมัครใจ    และมีความสุข   การเยี่ยมบางครั้งมีแพทย์และแพทย์แผนไทยร่วมทีมด้วยแต่มีการประสานงานก่อนล่วงหน้าโดย  ดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นหลักค่ะ  )
 วันนี้ดิฉันเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนมุสลิมอีกมุมหนึ่ง     สัมผัสได้ถึง ความรักความห่วงใยต่อที่ชาวชุมชนมีต่อกัน  ได้รับพรจากผู้สูงอายุ    และมีของกินด้วยค่ะ   จึงเรียกว่า
หอบรักมาเยี่ยมบ้าน