คนเราทุกคนเคยมีความไม่สบายกายไม่สบายใจด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าต้องการให้ความทุกข์ลดน้อยลงเราต้องมารู้จักเสียก่อนว่าทุกข์นั้นมันมีสภาพป็นอย่างไร และเมื่ออยู่ในสภาพนั้นแล้วเราจะทนได้ยากและเป็นทุกข์ สภาพที่ว่าก็คือ

  ความเกิด  ความแก่  ความตาย  ความเศร้าโศก  ความคร่ำครวญ  ความเจ็บกาย  ความเจ็บใจความคับแค้นสิ้นหวัง  ความพบกับคนหรือสิ่งของที่เราไม่รัก  ความพลัดพลากจากคนหรือสิ่งของที่เรารัก  ความไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา  และความถือมั่นในความเป็นตัวตน ขอให้เข้าใจว่าสภาพแบบนี้ว่ามันคือความทุกข์ครับ