"หิ้วปิ่นโตไปวัด พัฒนาคุณธรรม"

นึกถึงบรรยากาสสมัยเด็กๆ ที่เคยไปวัดกับแม่ ซึ่งนานมาแล้ว ย้อนถึงอดีตแล้วมีความสุข

      เมื่อวาน(วันที่ 16 พ.ย.48) สบายใจเป็นพิเศษ  ให้พ่อปลุกตั้งแต่เช้าเพื่อหุงข้าว เตรียมของใส่ชั้น(ปิ่นโต) เพื่อนำไปวัดร่วมกับโครงการ "ผู้ว่า CEO หิ้วปิ่นโตไปวัด พัฒนาคุณธรรม" ของจังหวัดพัทลุง  ภายใต้การนำของผูว่าราชการจังหวัดพัทลุง  นายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10  ณ วัดลำกะ  ต.ชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง   ตั้งใจมากเพราะปกติไม่ค่อยมีเวลาว่างไปวัด  เมื่อได้โอกาสใช้เวลาราชการไปวัดจึงไม่ยอมเสียโอกาสนี้  วันนี้มีคนมาร่วมกันมากพอสมควร มีตั้งแต่ประชาชนในตำบลชุมพล  ข้าราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ  ที่อนามัยมากัน  3 คน  คือพี่ประไพ(หัวหน้า สอ) พี่นี (ลูกจ้างทำความสะอาด) และดิฉันเอง  มา 3 คน หิ้วปิ่นโต 3 สาย ได้พบกับเพื่อนๆ พี่ๆ ต่างสานงานที่ไม่ได้พบหลายคน ก็ดีใจทักทายกันพอสมควร  เมื่อได้เวลาก็  มีการสวดมนต์  ต่อด้วยการเทศนาของเจ้าอาวาสวัดลำกะ (พระมหาฟอง=ตอนนี้ได้ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูแล้ว  แต่จำไม่ได้) ท่านเทศนาดีมาก  ท่านว่า"เราคอยแต่สอนลูกสอนหลานให้ทำความดี  ทำตัวเป็นคนดี  แต่เราเองไม่ได้เริ่มที่ตัวเราก่อน แล้วไปสอนคนอื่น  จึงอยากให้ย้อนคิดให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน  ลูกหลานเห็นว่าดี ก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี" 

     เมื่อถึงเวลากินข้าวเที่ยง ก็นำปิ่นโตมากินรวมกันมีอาหารหลายอย่าง อิ่มท้องและอิ่มบุญ  ช่วงบ่ายกลับมาทำงานรู้สึกสบาย  ผ่อนคลายและมีความสุข (นึกถึงบรรยากาสสมัยเด็กๆ ที่เคยไปวัดกับแม่ ซึ่งนานมาแล้ว  ย้อนถึงอดีตแล้วมีความสุข) 

      โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี  ที่ควรส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเข้าวัด ฟังธรรม ปลูกฝังศีลธรรม มากยิ่งขึ้น ปัญหาทางสังคมที่มีอยู่ในขณะนี้อาจจะลดลงได้บ้างก็ได้ 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานชุมชนด้านสุขภาพความเห็น (0)