ถึงที่ทำงานเวลา 08.20 น.ไปที่โรงแรงแอมบาสเดอเพราะมีการประชุมสำนังานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผู้อำนวยการเขตทั้งประเทศเข้าร่วมประชุมได้ใช้กล้อง SONY BETA CAM เริ่มจากการเปิดปิดกล้องต่อเป็นการ WB เพื่อทำให้สีขาวเป็นสีขาวจริงๆ จึงจะทำให้สีไม่เพี้ยน โดยทำดังนี้ 1.เปิดโหมดมาที่ A หรือ B ก็ได้แต่จะใช้ Preset แต่ที่ใช้คือ AW   fiterใช้สภาพแสงมีทั้งแสงธรรมชาติและแสงทังแสตนเลยใช้ filter 3  ได้สัมภาณ์ท่าจาตุรงค์ และผู้แทนครู พร้อมทั้งเก็บ Insert ทั้งงานประชุม