๕ สถานการณ์เด่น

สถานการณ์ที่ข้าพเจ้าสนใจ
สถานการณ์เด่น กฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง
๑. เรื่องปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นที่ซับซ้อน ๑. กฎหมายสัญชาติ๒. กฎหมายคนเข้าเมือง

๓. กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

๔.กฎหมายการทะเบียนคนต่างด้าว
๑. Convention on the Rights of the Child – CRC ๒. Convention on the Reduction of Statelessness ๓. Convention relating to the Status of Stateless Persons เด็กทุกคนที่เกิดขึ้นมา เพื่อคุ้มครองเด็ก     บุคคลที่เกิดขึ้นมาในทุกรัฐ โดยรัฐนั้นจะต้องรับรองสถานะบุคคล บุคคลผู้ไร้สัญชาติ
๒. เรื่องคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง     ๑.กฎหมายสัญชาติ๒.กฎหมายคนเข้าเมือง

๓. กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

๔.กฎหมายการทะเบียนคนต่างด้าว
๑. International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR ๒. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD บุคคลทุกคนบนโลก       บุคคลทุกเชื้อชาติ เพื่อไม่ให้มีการเหยียบย่ำทางสังคมระหว่างกัน
  ๓. เรื่องปัญหาของบุคคลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตกหล่นจากแผนที่ประเทศไทย ๑.กฎหมายสัญชาติ ๒.กฎหมายคนเข้าเมือง ๓. กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ๔.กฎหมายการทะเบียนคนต่างด้าว ๑. International Covenant on Civil and Political Rights ๒. Convention on the Rights of the Child ๓. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women บุคคลทุกคนบนโลก       เด็กทุกคนที่เกิดขึ้นมา เพื่อคุ้มครองเด็ก   สตรีทุกคนไม่ให้ถูกกีดกันทางสิทธิที่เกินควร
  ๔. เรื่องของการที่สตรียังถูกจำกัดสิทธิความเท่าเทียมกัน ๑.กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ๒.กฎหมายมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ๓.ร่าง พรบ.ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ๑. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ๒. International Covenant on Civil and Political Rights สตรีทุกคนไม่ให้ถูกกีดกันทางสิทธิที่เกินควร       บุคคลทุกคนบนโลก  
๕. เรื่องปัญหาสถานะของผู้ลี้ภัย ๑.กฎหมายคนเข้าเมือง ๒.กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ๓.กฎหมายการทะเบียนคนต่างด้าว ๔.กฎหมายการเนรเทศ   ๑. Convention relating to the Status of Refugees ๒. Declaration on Territorial Asylum บุคคลที่เป็นผู้ลี้ภัยเพื่อกำหนดสถานะของเขา   ผู้ลี้ภัยที่ลี้ภัยทางดินแดน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายสถานะบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#กฎหมายระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 74414, เขียน: 25 Jan 2007 @ 22:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 Wow!

เขียนเมื่อ 

ส่งแล้วเหมือนกันจ้า

 

เขียนเมื่อ 

มาช่วยอ่านแล้วนะครับ