ภาพบรรยากาศ ของการ ลปรร ของเด็กนักเรียน ในกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำงานร่วมกับ ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เด้กได้เข้าใจถึงการเตรียมตัวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยเด็กจะได้รับการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพก่อน และ มีการเล่าความในใจถึงความคาดหวังในการที่จะเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และ ทีมงานจาก ม.ข ทั้งอาจารย์ และ นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ มาทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เด็กๆเลือกเดินทางชีวิตที่ผิด

JJ