เตือนตน

 - ขาว - ดำ    คนดี    เขาดู -.-

 - ยามเลือก   ย่อมรู้    เย็น - ร้อน -.-

 - อันทุกข์     อีกทั้ง   อนาทร -.-

 - เกิดได้       ก็ด้วย    กมลเดียว -.-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน eeleeleeleeความเห็น (0)