ลปรร การบริการวิชาการแก่ชุมชน ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมสหสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น F2F และ P2 to P2

F2F และ P2 to P2

  ทีมงานบริการวิชาการแก่สังคมได้เข้าพาน พบ ร่วม  "ลปรร" ชนิด F2F ตาต่อตา  และ P2 to P2 คือ ทั้งนำเสนอ Poster และ Product สนุกสนาน และ ได้ความรู้เพิ่มเติม บางท่านไม่เคยพานพบประสบพักตร์กันเลย แต่ การ "ลปรร" ทุกคนมันมาก ข้อสรุปว่า

๑.จะมีการ "ลปรร" อย่าต่อเนื่อง เป็นเวทีที่ศูนย์บริการวิชาการจัดให้ทุกสามเดือน เป็นชุมชนนักปฏิบัติ ของ "การบริการวิชาการวิชาการแก่ชุมชน"

๒.จะนำทีมงานไป "ลปรร" กับทีมยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อนำผลงานที่ทำไปต่อยอดกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดจะเรียนนำเสนอต่อไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)