GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แจ้งข่าว UKM 9 : ครั้งที่ 3

เรียน  สมาชิกเครือข่าย UKM ที่เคารพทุกท่าน

         ท่านสามารถทบทวนรายละเอียดเกี่ยวการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม UKM 9 ทั้งเรื่องกำหนดการและสิ่งที่แต่ละ ม. จะต้องจัดเตรียมเพื่อเข้าร่วม ลปรร. ได้ในบันทึกรวมทั้งในข้อคิดเห็นจากบันทึกด้านล่างนะคะ 

แจ้งข่าว UKM 9 : ครั้งที่ 1

แจ้งข่าว UKM 9 : ครั้งที่ 2

     ทางด้านเจ้าภาพ (มข.) ได้ฝากแจ้งข่าวมายังทุกท่าน  ดังนี้ค่ะ

     ท่านอาจารย์ JJ ได้ฝากย้ำกับทุกท่านเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน  ดังนี้ค่ะ

     1. สำหรับกำหนดการใน ห้องที่ 1 จะเป็นห้องของนักวิจัย และห้องที่ 2 เป็นห้องของการติดตามการดำเนินงานเครือข่ายของผู้ประสานงานของแต่ละ ม. ค่ะ   (ซึ่งคาดว่าเราจะจัดการประชุม Business Meeting ที่ห้องนี้ในช่วงแยกห้องค่ะ)

     2. ขอให้แต่ละ ม. ได้เตรียมโปสเตอร์เกี่ยวศูนย์วิจัยฯ มาร่วมกันจัดแสดงในห้องที่ 1 ตามความเหมาะสมค่ะ 
< คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียดในข้อคิดเห็นด้านล่างบันทึกค่ะ >

     เนื่องจากตอนนี้ได้ถึงกำหนดที่ผู้ประสานงานแต่ละ ม. จะต้องส่งใบตอบรับกลับไปยัง มข. ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัด UKM 9 คุณเอื้องฟ้า จึงได้ประสานงานมาเพื่อ
     1.  ขอความกรุณาแต่ละ ม. กรุณาส่งใบตอบรับดังกล่าวไปทาง มข. ด้วยนะคะและ ขอแก้ไขเบอร์โทรสารจาก 0-43202-480   เป็น 0-43202-408  แต่ดิฉันขอเสริมว่าหากแต่ละ ม. กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานด้านรายละเอียดก็สามารถส่งรายชื่อและรายละเอียดคร่าวๆ ไปยังเจ้าภาพก่อนได้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมการค่ะ

     2. นอกจากนี้คุณเอื้องฟ้าได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ลปรร. วัฒนธรรมตามสถานที่ประวัติศาสตร์ ในช่วงหลังจากเสวนาของวันที่ 10 ก.พ. 50 ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 สาย ให้ได้เลือกตามความสนใจ  ดังนี้ค่ะ

     สายที่ 1 หนองคาย - สปป.ลาว  => เลือกซื้อสินค้าจากจีน และพม่า  เช่น กระเป๋า รองเท้า

     สายที่ 2 ผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น   => ศาลาไหม อ.ชนบท , บริษัทบุญรอดบรวเวอรี่ , ศูนย์มีชัย บ้านไผ่

     โดยคุณเอื้องฟ้าขอความกรุณาผู้ประสานงานแจ้งรายชื่อผู้สนใจล่วงหน้าที่  โทรสาร 043-202408 ภายในวันที่ 29 ม.ค. 50 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 แผ่นค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


     สำหรับการประชุมในส่วนของ Business Meeting ดิฉันขออนุญาตทบทวนวาระเดิมที่มี 4 วาระ ดังนี้นะคะ

    1. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

    2. กำหนดการ  และหัวข้อ UKM ในครั้งต่อๆ ไปในรอบปี 2550

    3. การ ลปรร. แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2550 ของสมาชิกเครือข่ายแต่ละ ม.

    4. การพิจารณาเครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิต
 
        
< รายละเอียด >

     และนอกจากนี้ดิฉันขอเพิ่มเติมวาระการประชุมอีก 2 วาระ ดังนี้ค่ะ

     1. ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ได้ประสานงานผ่านมาทางคุณธวัชเพื่อเสนอสมาชิกเครือข่ายเกี่ยวกับ "มินิมหกรรม KM ของแต่ละภาค" ซึ่งทาง สคส. จะให้ความร่วมมือ (แต่มิใช่เรื่องเงิน) หากมีสมาชิกที่ใดต้องการจัด  โดยขอให้แต่ละ ม. นำไอเดียนี้ไปคิดคร่าวๆ ก่อนที่จะถึง UKM 9 แล้วนำไอเดียมาพูดคุยกันในที่ประชุม Business Meeting ค่ะ

     2. การจัดประชุมวิชาการ blogger ครบรอบ 2 ปี Gotoknow  ซึ่งทาง มอ. จะเป็นเจ้าภาพ

     ดิฉันขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบฟอร์มข้อมูลผู้ประสานหลักของแต่ละ ม. ในปี 2550 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งตอนนี้ข้อมูลเหล่านั้นเริ่มมีความสำคัญเนื่องจากได้มีการประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากทางเจ้าภาพเพื่อจะประสานงานในรายละเอียดตรงไปยังผู้ประสานงานแต่ะละ ม. ต่อไปค่ะ  โดยขณะนี้ ม.มหิดล โดยคุณดุจแขได้ส่งข้อมูลมาทาง e-mail ของดิฉันเรียบร้อยแล้ว  จึงขอความกรุณาผู้ประสานงานของแต่ละ ม. ได้จัดส่งข้อมูลในแบบฟอร์มมายังดิฉันเพื่อจะได้ร่วมกันนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะ

         ขอบพระคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 74322
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

มอ.จะรีบดำเนินการให้ค่ะ พี่ตูน

"........โดยคุณเอื้องฟ้าขอความกรุณาผู้ประสานงานแจ้งรายชื่อผู้สนใจล่วงหน้าที่  โทรสาร 043-202408 ภายในวันที่ 29 ม.ค. 50 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 แผ่นค่ะ........."

ตูน ลืมเรื่อง รูป หรือเปล่า ?

..........."มินิมหกรรม KM ของแต่ละภาค" ซึ่งทาง สคส. จะให้ความร่วมมือ (แต่มิใช่เรื่องเงิน) หากมีสมาชิกที่ใดต้องการจัด  โดยขอให้แต่ละ ม. นำไอเดียนี้ไปคิดคร่าวๆ ก่อนที่จะถึง UKM 9 แล้วนำไอเดียมาพูดคุยกันในที่ประชุม Business Meeting ค่ะ........

ฝากทุกท่านในทีม มน. ช่วยกันคิดด้วยครับ

คุณตูน

  ขอคำแนะนำว่าจะติดต่อประสานแต่ละม. อย่างไร เนื่องจากรับประสานการจัดการลปรร ในห้องวิจัย  แต่ตามรายชื่อผู้เข้าลปรร. จากแต่ละม. ไม่ได้ และเลยกำหนดนัดครั้งที่1 คือ 22 มค 50 มา9วันแล้ว

วันที่1 บ่ายโมงทีมงานจะติดตาม final progress การเตรียมงานค่ะ

พัชรี

เรียน อาจารย์พัชรีที่เคารพ

     รบกวนอาจารย์ประสานกับทางคุณเอื้องฟ้าจะดีมั้ยคะ  เพราะเท่าที่พูดคุยกับทาง มข. น่าจะได้รับรายชื่อผู้เข้าร่วมจากแต่ละ ม. เกือบจะครบแล้วนะคะส่วนที่เหลือน่าจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะหรือหากมี ม. ใดยังไม่ส่งรายชื่อหรือติดต่อไม่ได้ตูนได้ให้เบอร์โทรติดต่อกับน้องที่โทรมาประสานจาก มข. ไปแล้วค่ะหรือหากต้องการเบอร์โทรที่ใดเพิ่มเติมกรุณาแจ้งมาได้นะคะ  ตูนกำลังจัดทำรายชื่อผู้ประสานของแต่ละ ม. ที่ได้มาจากใบตอบรับ  รวบรวมและบันทึกลง blog ค่ะ

     ด้วยความเคารพค่ะ