อาทิตย์นี้ไม่ได้เรียนแต่พวกเราชาวป.เอก เทคโนฯ ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการสัญจร ไปศึกษาดูงานหลายแห่งระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 50 เป้าหมายไปดูงานที่

  • มหาวิทยามหาสารคาม(โครงการป.เอกเทคโนฯ )
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(โครงการป.เอกเทคโนฯ )
  • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี (สถาบันการเรียนรู้)
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา)

นับว่าการดูงานครั้งนี้ไม่เสียเที่ยว ได้ประโยชน์มากๆ ชอบไปแบบนี้เพราะมันทำให้เราได้ประสบการณ์ ได้มุมมองอื่นๆที่อยู่นอกตำราและ Textbook ได้มากกว่าการมานั่งดู Paper โดยเฉพาะการบรรยายของท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และ ดร.ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ(ท่านอาจารย์เพิ่งจบหมาดๆแถมงานวิจัยยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วย)