ภาพจาก http://4.bp.blogspot.com/_u6EAdf4p_e8/TLkSxwrTi_I/AAAAAAAAABU/IGMI0gNV9qs/s1600/muslimah-sejati.jpg

......................................................................................................

โอ้เหล่าสตรีทั้งหลาย

ฟังเถิด

ท่านนั้นคือสิ่งลำค่าที่สุด

แห่งโลกนี้

ความศรัทธาคือหลักประกัน

ความยำเกรงคือเครื่องหมาย

จริยธรรมคือหลักฐาน

โอ้เหล่าสตรี

ชีวิตของท่าน

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะเป็น

เช่นใดก็ได้

แต่ โอ้ สตรีทั้งหลาย

หากท่านไม่เป็นสิ่งล้ำค่านั้น

ท่านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ไร้ค่าทั้งโลกนี้

และไม่มีค่าเลยในโลกหน้า

โดย  อ.อาลัม

8 ก.ค.33

มัสยิดอัล-อตีก ถนนตก กทมฯ