ปัญหาจากการจัดการกับข้อมูล ฐานประชากร เนื่องจากการอัพเดทประชากรเดือนพฤศจิกายน 49 แล้วพบว่า บ้านเลขที่ของประชากรหายทำให้มีปัญหาด้านการใช้ข้อมูลต่างๆ ไม่ทราบบ้านเลขที่ การแก้ปัญหาให้งดการอัพเดทประชากรเดือน พ.ย 49  จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้เสร็จสิ้น