ชาวมอดินแดง ระดมพลคนคอเดียวกัน

JJ
UKM9 เน้นย้ำความเรียบง่าย สาระ และ How To COE

รวมพลชาวมอดินแดง

 วันนี้ช่วง ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณเอื้อรังสรรค์ ว่าที่รองอธิการบดีฝ่ายแผน คนใหม่

คุณเอื้อรังสรรค์

 เรียนเชิญทีมงานชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำการจัดการความรู้มาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และ Show and Share ในส่วนของ Center of Excellence หรือ COE ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่โรงแรมโฆษะ

 ในการนี้จะมีการติดตามผลของการ "พัฒนา ตน ฅน งาน และ องค์กร โดยนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน"

 เป้าหมายหลัก คือ การสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง ครับ

 UKM9 เน้นย้ำความเรียบง่าย สาระ และ How to COE กำหนดการ อ่านใน UKM9

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)