วันนี้เป็นวันสดชื่น
ตื่นขึ้นมาออกกำลังกาย
ใช้ชีวิตเริ่มต้นวันด้วยความสดใส
รดน้ำต้นไม้หายใจสดชื่น
เริ่มเรียนรู้ชีวิตใหม่อีก ๑ วัน
ใช้ชีวิตให้เป็นสุข
เริ่มมีการปล่อยวางในชีวิต
เริ่มต้นคิด จะเอาอะไรมากกับชีวิต พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว
"ลมพัดต้องยอดหญ้า"
โบกพัดเกษรกระจัดกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีร้ายปะปน
เหมือนคนเลวดีหลากหลาย
image017.gif