มีหลายท่าน Mail มาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำ Mail Server, Spam Filtering และ เกี่ยวกับการดูแลระบบ Linux/Unix ผมทำ Web Site เก็บความรู้เอาไว้ที่

http://mamboeasy.psu.ac.th/~kanakorn.h/

เชิญชวนผู้สนใจ เข้ามาชมได้ครับ