กิจกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายโดยการทำปุ๋ยหมัก

       กศน. บางขันพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน  ได้ติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้  ของหมู่ที่  2  ต.บ้านนิคม อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช  ผลปรากฎว่ามีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในหมู่บ้านเกิดขึ้นหลายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มการทำปุ๋ยหมัก  กลุ่มการทำนำยาเอนกประสงค์  กลุมการทำเห็ด  กลุ่มการทำไม้กวาดดอกหญ้า  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดับครัวเรือนคือการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

          จากกิจกรรมดังกล่าว  ท่านผู้ใหญ่สุบิน  วรรณแสงทอง  "ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใหม่  ไฟแรง "  กล่าวว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น  เกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน  ผู้นำชุมชน  และคณะทำงานKM.ที่ให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมา  ทำให้ประชาชนมีการเป็นอยู่ดีขึ้น  มีการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  โดยเฉพาะการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจมาก (จากเริ่มต้นที่สมาชิก  20  คน  ปัจจุบันมีสมาชิก  40  คน )  เนื่องจากสามารถลดรายจ่ายค่าปุ๋ยลงได้มาก  เป็นการคืนธรรมชาติให้ดับดิน และผลผลิตเพิ่มขึน

 

 ภาพกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก  ม.2  ต.บ้านนิคม

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chayangkoonความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#กิจกรรมแก้จน

หมายเลขบันทึก

73915

เขียน

23 Jan 2007 @ 11:41
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:45
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก