กิจกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้

  ติดต่อ

  เพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายโดยการทำปุ๋ยหมัก  

       กศน. บางขันพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน  ได้ติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้  ของหมู่ที่  2  ต.บ้านนิคม อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช  ผลปรากฎว่ามีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในหมู่บ้านเกิดขึ้นหลายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มการทำปุ๋ยหมัก  กลุ่มการทำนำยาเอนกประสงค์  กลุมการทำเห็ด  กลุ่มการทำไม้กวาดดอกหญ้า  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดับครัวเรือนคือการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

          จากกิจกรรมดังกล่าว  ท่านผู้ใหญ่สุบิน  วรรณแสงทอง  "ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใหม่  ไฟแรง "  กล่าวว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น  เกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน  ผู้นำชุมชน  และคณะทำงานKM.ที่ให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมา  ทำให้ประชาชนมีการเป็นอยู่ดีขึ้น  มีการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  โดยเฉพาะการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจมาก (จากเริ่มต้นที่สมาชิก  20  คน  ปัจจุบันมีสมาชิก  40  คน )  เนื่องจากสามารถลดรายจ่ายค่าปุ๋ยลงได้มาก  เป็นการคืนธรรมชาติให้ดับดิน และผลผลิตเพิ่มขึน

 

 ภาพกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก  ม.2  ต.บ้านนิคม

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chayangkoon

หมายเลขบันทึก: 73915, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:45:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรมแก้จน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)