ขณะนี้ช่อง ๑๑ กำลังถ่ายทอดสด ครบรอบ ๙๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจากได้ที่ ๐๒-๒๗๖๐๖๖๖ ครับ..และร่วมรำลึกครบรอบ ๙๐ ปี พร้อมกันที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐เริ่มตั้งแต่ ๗.๐๐ น. นะครับ

  • คณบดีคนปัจจุบัน คือ ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
  • คณบดีรุ่นที่ผมเรียน คือ ศ.วิชัย หโยดม

BeeMan

BeeMan