อีก 1 ใน 80 ความดีที่ดิฉันตั้งใจถวายในหลวงในปี 2550 นี้ คือ การเป็นข้าราชการที่ดี นำทีมงานให้มีผลงานมีคุณภาพผ่าน HA ให้ได้...

ผ่าตัดได้มาตรฐาน บริการประทับจิต ทุกชีวิตปลอดภัย

  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เป็นหัวใจการทำงานของ คนชุดเขียว ทุกคน </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ถ้าไม่เชื่อ…ลองแหวะอกพยาบาลที่นี่ดู…ก็จะเห็นหัวใจ ปอด ตับไต ม้ามและเซี่ยงจี๊…แฮ่ๆๆๆ อิอิอิ..ล้อเล่น</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">หัวใจของการทำงาน พวกเราจะยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient’s center) โดย</p>  <ul>

  • ให้การพยาบาลผ่าตัดแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
  • ผ่าตัดแล้วต้องหาย กลับบ้านได้ ไม่แถมผ้าพันแผล+โรคให้หรอกนิ
  • ต้องยกนิ้วโป้งให้เรา..แล้วบอกว่า โป้ง..แล้วหล่ะ.. ..อุ๊ย.. !!..ไม่ใช่ค่ะ .ไม่ใช่โกรธกัน แต่ยกนิ้งโป้งให้แล้วบอกว่า คุณยอดเยี่ยมมาก จึงจะเป็นบริการประทับใจ...จ้า...
  • </ul>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">และการที่จะรู้ว่าพวกเรา ทีมผ่าตัด ทำได้ดังค่านิยมดังว่าหรือไม่ ก็ต้องอาศัยการทบทวนกระบวนการทำงาน ซึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ เราจะใช้ กิจกรรมทบทวนคุณภาพ 12 กิจกรรม </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1 ใน 12 กิจกรรม ที่โรงพยาบาลคุณภาพใช้บ่อยที่สุดคือ…</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">กิจกรรมที่ 1 การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย ซึ่งทางห้องผ่าตัดของเราเคยนำเสนอมาแล้วก็หลายครั้ง </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คือ ….</p>  <ol>

  • เพื่อให้ทุกคนมีทักษะในการทบทวนหาโอกาสพัฒนาหน่วยงาน
  • ได้แนวทางการปฏิบัติผู้ป่วยที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
  • และต่อความรู้สึกส่วนตัวของตัวดิฉันเองคือ ได้ ทบทวนต่อยอด สั่งสมความรู้ เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด
  • </ol>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ในวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2550 เวลา 08.30-09.00 ดิฉันจึงอาสาเป็น Leader นำทีมคนชุดเขียวทำกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียด คลิกที่นี่ </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ดิฉันพบว่าคนชุดเขียวเดี๋ยวนี้เขา เปลี๊ยนไป๋ </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">…..กระตือรือร้น ดี๊ด๊าที่จะร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน… </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เมื่อดิฉันเริ่มให้รายละเอียดผู้ป่วยตัวอย่างและถามว่า </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>ดิฉัน : “ จากกรณีตัวอย่างผู้ป่วยที่ผื่นแพ้สบู่รายนี้มีโอกาสเสี่ยงอะไรบ้าง ?   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">…หลังจากจบคำถาม หรือปัญหา จะไม่มีความเงียบ</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">..แต่จะเป็นเสียงช่วยกันตอบ ช่วยกันคิด ช่วยกันระดมสมองเพื่อหาโอกาสปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">พี่ราตรี :   ...มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อของแผลผ่าตัด แผลแยก ..</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ดิฉัน : “ แล้วพยาบาลทีมผ่าตัดได้ประเมินเพื่อวางแผนการพยาบาลหรือเปล่าจ๊ะ ? </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">พี่แก้ว : “ ไม่ได้ประเมินค่ะ และก็ไม่ได้บันทึกด้วย  </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ดิฉัน : “ แสดงว่าเราทำไม่ครบกระบวนการพยาบาลแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะเพื่อให้ดีขึ้น ? </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">สายใย : “ พวกเราจะประเมินผู้ป่วยให้ละเอียดมากขึ้น และต้องไม่ลืมบันทึกการพยาบาลด้วย  </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จินตนา : “ พยาบาลทีมผ่าตัดที่พบปัญหาของผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด ต้องส่งต่อข้อมูลให้กับทีมเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อจะได้ดูแลกันต่อเนื่อง และพวกเราคงต้องมาทบทวนแนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดกันใหม่นะ</p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">ดิฉันได้สิ่งดี ๆ มากมายจากวันนั้น คือ</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">....ทำงานประจำให้ดี ....</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">.....มีอะไรให้คุยกัน ....</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">......ขยันทบทวน..... </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">...ล้วนส่งผลงานให้ดี .....</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">....ทั้งกับตนและผู้ป่วย.... </p><p> </p><p></p>