เรียนรู้การใส่รูปในบันทึก ขอขอบคุณ ดร.รุจโรจน์ ม.นเรศวร   CAIคอมฯช่วยสอนแบบนี้ชัดเจนดีคะ

ความสวยของดอกไม้

พี่น้อง

พี่น้อง