หลังจาก งานมหกรรมฯ 3 สิ้นสุดลง.... สคส. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแบบอาสาให้ช่วยกันติดตาม AAR ของผู้เข้าร่วมงานที่เขียนผ่าน blog....  โดยกรรมการตัดสินต้องทำเรื่องนี้เป็นความลับ.. ห้ามเปิดเผย..ไม่ให้ blogger ต่างๆ ไหวตัวทัน...... (ถึงแม้บางครั้งเราอยากจะประกาศบอกแต่ก็ต้อง อุบ ไว้)

              รางวัล "ดาวเด่น.. หลังงานมหกรรมฯ 3" มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Best Blog from NKM3" มีเกณฑ์ตัดสินดังนี้

  1. ติดป้าย "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ"

  2. เล่าภาพรวมของงานมหกรรมฯ 3

  3. จำนวนที่บันทึกเกี่ยวกับงานมหกรรมฯ 3  (ระหว่าง 1-31 ธ.ค.49)

  4. นำสิ่งที่ได้จากงานมหกรรมฯ 3 ไปใช้ต่ออย่างไร

  5. เรียบเรียงบันทึกได้น่าสนใจ

  6. จำนวนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในบันทึก

  7. ผู้เขียนบันทึกต้องเข้าร่วมงานมหกรรมฯ 3 ด้วย

  

              หลังจากที่คณะกรรมการ อัดอั้น.. ขะมักเขม้น เฟ้นหา กันมาพักหนึ่ง  วันนี้จึงเป็นฤกษ์ดี... ที่เราจะได้ประกาศรางวัลนี้ให้ได้ชื่มชมกัน.......

              ก่อนอื่นขอบอกว่า.. รางวัลนี้ตัดสินยากมากๆๆ .. เพราะ blogger แต่ละท่านมีจุดเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนดแตกต่างกันไป... แต่แล้วเราก็ได้ blogger ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมตามเกณฑ์มากที่สุด... โดยบันทึกของ blogger ท่านนี้มีจุดเด่นคือ เล่าภาพรวมของงานละเอียด สอดแทรกความคิดเห็นต่างๆ  มีการเชื่อมโยงและมีแนวทางในการนำสิ่งที่ได้จากงานมหกรรมฯ 3 ไปใช้ต่อได้......

             ผู้ที่ได้รางวัล "ดาวเด่น.. หลังงานมหกรรมฯ 3" ท่านนี้ก็คือ ==> ครูนงเมืองคอน http://gotoknow.org/blog/nfeteacher            

               ของรางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย 

  • เสื้อโปโล สคส. รุ่นใหม่ จำนวน 1 ตัว

  •  VCD งานมหกรรมฯ 3 จำนวน 1 ชุด

               ยัง..ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น...เพราะจากการที่ คณะกรรมการ อ่านบันทึก AAR งานมหกรรมฯ 3 แล้วมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 7 ข้อดังกล่าวข้างต้น... แต่มีจุดเด่นคือเขียนบันทึกขึ้น blog เร็วทันเหตุการณ์และบ่อยเหมือนการรายงานสดก็ว่าได้..... เราจึงเพิ่มให้อีก 1 รางวัล คือ

               รางวัล Popular Post ...ซึ่ง blogger ท่านนี้ก็คือ ==> อ.beesman http://gotoknow.org/blog/beesman   

              ของรางวัลที่จะได้รับ คือ เสื้อโปโล สคส. รุ่นใหม่ จำนวน 1 ตัว

 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ-ครับ..... สำหรับของรางวัลนั้นจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย

1. คุณนภินทร ศิริไทย                ประธานคณะกรรมการ

2. คุณธวัช หมัดเต๊ะ                   กรรมการ

3. คุณอุไรวรรณ เทิดบารมี         กรรมการและเลขานุการ