มีรูปใหม่อีกรูป ให้ดูครับ

        บอกไว้ก่อนว่า เจตนาของผมให้ท่านได้

        ฝึกดู ฝึกคิด ฝึกเขียน

        ใหม่ๆผมอาสา คิดนำ เขียนนำ เล่านำเปิดทางไปก่อน...
          

         เมื่อเห็นว่าท่านเข้าใจแนวทางดีแล้ว        

         อาจลงรูปเฉยๆ แล้วให้แสดงความเห็นเองครับ

<p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>              รูปนี้ท่านเห็นอะไรบ้าง?              </p><p>              (บรรยายสิ่งที่ท่านเห็นออกมาให้หมด) </p><p>             ……………………………………………               </p><p>             เห็นแล้ว นึกถึง หรือ รู้สึก อะไรขึ้นมาบ้าง?</p><p>
              (แล้วหลับตาลง ปล่อยให้การรับรู้ทำงาน)    </p><p>              ……………………………………………               </p><p>              ทำไม ถึงนึกหรือรู้สึกอย่างนั้น? </p><p>              (จะตอบคำถามนี้ ต้องยกสิ่งที่เห็นในภาพ มาประกอบเหตุผล)               </p><p>              ………………………………………

             ไม้ขีดเพียง 5 ก้าน              </p><p>             ตั้งอยู่บนโต๊ะสีขาวนวล  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">             ชวนให้ท่านดู ชวนให้ท่านคิด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>             หากไม้ขีดเป็นเพียงไม้ขีด              </p><p>             หน้าที่ของมัน คงใช้แค่จุดไฟ</p><p>             ให้ไปไหม้สิ่งอื่น…แล้วก็ดับตัวเองไป</p><p>             กลายเป็นสิ่งไร้ค่า กลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งไป</p><p>             ไม่มีคุณแก่ใครเลย</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>            แต่ไม้ขีดเพียง 5 ก้านนี้ กลับแสดงให้เห็นชีวิตทั้ง</p><p>ชีวิต ที่มีความจริงของชีวิตนั้น…ซ่อนอยู่</p><p>           </p><p>           เชิญคุณดู…  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">           ไม้ขีดก้านแรก ตั้งตัวตรง </p><p>           สีของก้านดูใหม่ สดใสและแข็งแรง</p><p>           หัวของไม้ขีด ถูกหุ้มด้วยสีแดงสดใส</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>           ไม้ขีดก้านที่ 2 ถูกจุดขึ้นแล้ว</p><p>           เปลวไฟลุกไหม้ ส่องความสว่างออกมา </p><p>           เท่าที่ไม้ขีดก้านหนึ่งจะทำได้</p><p>           เป็นพลังแห่งชีวิต ที่ส่องสว่างเปล่งเป็นแสงออกมา </p><p>           ส่องให้เห็นตนเอง และส่องให้ทางแก่ผู้อื่น              </p><p>           ก้านยังตั้งตัวตรงได้อยู่…</p><p>           มีแต่รอยไหม้ดำเท่านั้น</p><p>           ที่ปรากฏให้เห็นบริเวณส่วนหัว              </p><p>           สีแดงสดใส…หายไปแล้ว</p><p>           เพราะสีดำมืดมัว เกิดขึ้นมาทดแทน</p><p>  </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>           ไม้ขีดก้านที่ 3 ไฟดับไปแล้ว</p><p>           ก้านที่ตั้งตรงอยู่ได้นั้น เริ่มมีร่องรอยแห่งความทุกข์ปรากฏ</p><p>           ลำตัวของก้านไม้ขีดแหว่งไปเล็กน้อย</p><p>           แต่ตรงส่วนหัวนั้น รอยไหม้ดำลุกลามลงมามากกว่าเดิม     </p><p>          </p><p>           ไม้ขีดก้านที่ 4 รอยดำไหม้เป็นทางลงมามากขึ้น              </p><p>           ลงมาเกือบถึงครึ่งหนึ่งของความยาวของก้าน</p><p>           และอำนาจแห่งไฟที่เคยให้คุณ ให้แสงสว่าง</p><p>           กลับเป็นเหตุใหม่ที่ทำลายผิวของก้านให้กร่อนไป </p><p>              </p><p>           และสุดท้าย ไม้ขีดก้านที่ 5 </p><p>           ไม่สามารถตั้งตัวให้ตรงต่อไปอีกได้</p><p>           ลำตัวของก้านไม้ขีดเริ่มโค้งงอลง… งอลงมา</p><p>           บางส่วนของก้านเริ่มซูบซีดและผอมเรียว </p><p>           บางส่วนของก้าน เริ่มทนไม่ไหว…ปริแยกแตกออกมา</p><p>           และรอยไหม้ดำน่าเกลียดนั้นลุกลามลงมามากขึ้น</p><p>           ความสดใสและความมีชีวิต เริ่มจากไปแล้ว…</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>           คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง กับภาพนี้?</p><p>           ลองบรรยายให้ผมฟังหน่อย</p><p>           และช่วยกันตั้งชื่อภาพตามจินตนาการของคุณ</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>           แล้วบอกผมหน่อยว่า </p><p>           ธรรมที่ไม้ขีดไฟแสดงให้ดูนั้น คืออะไร?  </p>