มีอีกหลายมุมในประเทศและทั่วโลก ที่มีโอกาสได้ใช้ความเจริญทางเทคโนโลยี คือการได้เข้าไปใช้โปรแกรม Cam frog

            มีหลายกลุ่มที่เชื่อว่ามีทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนทำงาน กลุ่มคนว่างงานทั้งที่เป็นคนไทย คนต่างชาติทั่วโลกเข้าไปในคุยในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องหลุดโลก ห้องรักไทย ห้องเต้น ห้องเกย์ ห้องฟังเพลง ฯลฯ มากมายครับที่เข้าไปสัมผัส โดยใช้โปรแกรม Cam frog

           ในแต่ละห้องจะมีทั้งการโชว์ให้เห็นหน้าตาของผู้สนทนาในแต่ละห้อง มีทั้งที่เน้นหน้าตา แต่งชุดสายเดี่ยว วับ ๆ แวม ๆ เพื่อจุดประสงค์อะไร ไม่ยากที่จะเดาได้

           เลยฝากให้นักศึกษาได้คิดว่า สิ่งที่เข้าไปนั้นมีประโยชน์หรือไม่? เสียเวลา และอดหลับอดนอนหรือไม่? จะกระทบกับการเรียน การงานหรือไม่? และแน่ใจอย่างไรว่าจะปลอดภัยไม่ถูกการล่อลวง หรือพูดเท็จในห้องต่าง ๆ เหล่านั้น (อันนี้คิดและพูดในฐานะตักเตือน)

            แต่ถ้าพูดในเชิงสมัยใหม่ ต้องบอกว่าควรจะเข้าไปติดตามให้รู้ แต่ต้องรู้อย่างเท่าทัน ไม่หลง(ทั้งหลงระเริง หรือถูกมัวเมายั่วยุ)

            จึงเป็นข้อคิดเตือนใจครับ