Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบน้ำผึ้งกันบ้างไม่มากก็น้อย ผู้เขียนมีประสบการณ์เข้าค่ายที่วัดท่ามะโอในเดือนกันยายน 2549 ที่นั่นมีน้ำผึ้ง… ขวดหนึ่งมีฟองผุดขึ้นทีละน้อย

ผู้เขียนไม่ได้ใช้น้ำผึ้งขวดนั้น คิดว่า อาจจะเสีย หันไปใช้ขวดอื่นหลายวัน เพราะคิดว่า คงจะไม่เสียอะไร

ที่ไหนได้… ช่วงค่ำหลังดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำไปประมาณ 1 ชั่วโมงจะมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมบ่อย

ผู้เขียนมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำอยู่หลายวันทีเดียว พอนึกขึ้นมาได้ว่า น่าจะเป็นจากน้ำผึ้ง เลิกใช้น้ำผึ้ง… อาการก็ทุเลาลงไป

บล็อกนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ Beeman แนะนำว่า น้ำผึ้งที่มีสัดส่วนของน้ำมากเกินไปอาจมียีสต์เติบโต และสร้างแอลกอฮอล์ได้

น้ำผึ้งที่วัดอาจเป็นน้ำผึ้งแท้ ทว่า… เมื่อตั้งในห้อง ไม่ได้ใส่ตู้เย็น ความชื้นจากอากาศหน้าฝนอาจจะแทรกซึมซับเข้าไปได้

การเลือกน้ำผึ้งชนิดดีหน่อย และเก็บรักษาให้ดีน่าจะปลอดภัยกว่า… หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจมีคำแนะนำง่ายๆ ในการตรวจสอบน้ำผึ้งว่า แท้หรือเทียม

วิธีทดสอบมีอย่างนี้ครับ…

  1. หยดไปในน้ำ > น้ำผึ้งจะไม่กระจายตัวทันที
  2. หยดลงบนผ้า หรือกระดาษชำระ (ทิชชู) > น้ำผึ้งจะไม่ซึมทันที

เหตุผลง่ายๆ คงจะเป็นเพราะน้ำผึ้งมีขี้ผึ้งปนอยู่เล็กน้อย ทำให้การแตกตัวช้ากว่าน้ำหวาน

ท่านผู้อ่านมีวิธีทดสอบน้ำผึ้งบ้างไหมครับ…

    แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ (courtesy of) > 1,000 Tips > ง่ายๆ ทดสอบน้ำผึ้งแท้-เทียม?! ประชาชาติธุรกิจ. 18-21 มกราคม 2550. หน้า 55.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐.
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.