วันนี้ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ตลาดนัด KM. ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๐

โดยศูนย์ประสานงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดให้มี

มีการนำเอาสิ่งที่ดีๆในแต่ละคณะ ศูนย์ สำนัก มานำเสนอผลงานหรือความรู้ดีดีที่ตนทำในหน่วยงานของตน เช่น

  • การนำเอา IT มาใช้ในการให้บริการงานสำนักงานของคณะวจก.

  • การนำเอา IT มาใช้ในการให้บริการงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย

  • การพัฒนาระบบการบริการผู้ใช้งาน ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ

  • สำนักวิทยบริการได้นำเอาเทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารแบบ กฤตภาคมานำเสนอวิธีการสืบค้นแบบใหม่ e-cliping หรือ กฤตภาคออนไลน์

  • อ.ไกรวุฒิ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลบ้านตาก

  • ส่วนผมได้นำเอาเทคนิคการเขียนบล็อกใน gotoknow มาเผยแพร่และอบรมวิธีใช้เบื้องต้น เพื่อหาสมาชิกใหม่

  • มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาประมาณหนึ่งร้อยคน

  • แต่ละคนล้วนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งคุณอำนวย โดยผอ.ศูนย์วิจัยฯ คุณกิจ ทีมงานของศูนย์ประสานงาน สาวๆน่ารักทั้งนั้นและทีมเลขา คุณลิขิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในครั้งนี้

  • การสัมมนาครั้งนี้จุดประกายสร้างสรรค์ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดพลังใจและพลังความคิดสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนต่อไป