อ่าน บันทึกของคุณ K-jira ด้วยความประทับใจทุกตัวอักษรแล้วก็อยากจะมาเน้นย้ำอีกทีตรงนี้ เพราะตัวเองเห็นแล้วว่า หากเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีๆกับใคร เห็นใครทำอะไรดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม อย่าเก็บไว้แต่ในหัวค่ะ ปล่อยออกมาเถิด ความรู้สึกดีๆที่มีจะขยายผลและเป็นสิ่งตอบแทนที่หาค่ามิได้เลย ในแต่ละวัน หากเราช่วยกันสร้างพลังเล็กน้อยอันมีค่ายิ่งใหญ่นี้ เราจะมีส่วนทำให้โลกสวยงามขึ้นจริงๆ ลองดูนะคะ

สำหรับตัวเองพบว่า ทำให้เราเห็นใจคนอื่น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น คำชมในสิ่งที่ดี ทำให้คนยิ่งอยากทำดี การที่เราเห็นคุณค่าของคนอื่น เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ เป็นรางวัลที่หาค่าไม่ได้ แต่เราสามารถให้คนทุกคนได้เสมอหากเราตั้งใจมอง มาช่วยกันนะคะ

ขอบคุณคุณ k-jira ที่เขียนได้ดีเหลือเกิน จนอดไม่ได้ต้องมาเขียนเพื่อชื่นชมและเสริมแรงกันค่ะ ....ยาวิเศษขนานนี้ไม่บอกต่อไม่ได้แล้ว