ในการดำรงชีวิตของผู้คน กลไกของชีวิตย่อมพาไปสู่ความสุขและความทุกข์เป็นธรรมดา การอธิบาย ความสุข  ความทุกข์  ด้วยความสำเร็จและความไม่สำเร็จ  น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนมากกว่าความทุกข์ได้หรือไม่                       

                      การปฏิบัติการใดๆของผู้คนจะมีกระบวนการวางแผนเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง  คงไม่มีท่านผู้ใดปฏิเสธว่าทำอะไรโดยที่ไม่มีแผนในใจ  การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกของคนทุกคน แตกต่างเพียงความเข้มข้นของกระบวนการเท่านั้นเอง  ท่านใดที่คิด วางแผน  ทำตามแผน อย่างเข้มข้น ผลที่ได้คือความสำเร็จตามที่หวังและก่อเกิดความสุข  ส่วนท่านใดที่คิด  วางแผน  ทำตามแผนแบบลมๆแล้งๆ  ผลแห่งการกระทำคือความไม่สำเร็จตามที่หวังและก่อเกิดความทุกข์  
                      

                   การได้ผลสำเร็จก่อให้เกิดความสุข   ส่วนการไม่สำเร็จก่อให้เกิดความทุกข์  ภาวะเช่นนี้เป็นบทพิสูจน์คุณภาพคนได้เป็นอย่างดี  เมื่อมีความสุขจะต่อยอดความสุขนั้นอย่างไร  และเมื่อพานพบกับความทุกข์เราจะแปลงความทุกข์เป็นการกระทำไปในทิศทางใด 
                     

                   เมื่อพานพบกับความทุกข์ บางคนนั่งน้ำมูกน้ำตาไหล โทษโชคชะตา ฟ้าและดิน ไม่ได้ยินหรือไม่เห็นหรืออย่างไร สุดท้ายก็ได้แต่นั่งจมปลักรอให้โชคชะตามาทักทายต่อไป   ส่วนบางคนเมื่อพานพบกับความทุกข์ กลับสร้างสีสัน คิดและฝันให้ทุกข์นั้นจางหาย  จากไปในที่สุด  การผุดความคิดเพื่อต่อกรกับความทุกข์ สำหรับผมถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย  เป็นสิ่งที่สร้างความกระหายใคร่รู้ เป็นการเสริมสร้างทักษะและลีลาในการต่อสู้ ที่มีการดำรงอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุข เป็นที่หมายสำคัญ 
                      

                  ข่าวคราวทางการศึกษาในบ้านเมืองเรา ดูเหมือนว่าจะมีความทุกข์มากมายหลายประการ  เพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงการศึกษา คิดอย่างไร 
พวกเราจะจมอยู่ในกองทุกข์  หรือจะลุกออกจากมัน   มาช่วยกันแปลงความทุกข์เป็นการกระทำที่มีสีสันให้การศึกษาไทย   ดีไหมครับ