นิตยสารไทม์ได้จัดให้ "คุณ" คือบุคคลแห่งปี

เหตุผลก็คือ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันได้ก้าวมาถึงขั้นที่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้ไหลจากผู้ผลิตสื่อหลักไปสู่ผู้บริโภคแบบทางเดียวอีกต่อไป

ข้อมูลข่าวสารจากคนธรรมดาในทุกรูปแบบ (ตัวอักษร, ภาพ, เสียง, ภาพยนต์) ก็สามารถถ่ายทอดจากใครก็ได้ไปสู่คนทั่วโลกในไซเบอร์สเปซ

ปรากฎการณ์ utube เป็นก้าวสำคัญ เป็นอิฐก้อนสุดท้ายบนโครงสร้างของการสื่อสารแบบสองทาง เพราะ utube ช่วยให้คนธรรมดาได้สื่อข้อมูล ความคิด ความรู้สึก ผ่านถึงคนอื่นทั่วโลกด้วยภาพเคลื่อนไหว แต่เดิมการสื่อสารผ่านตัวอักษร หรือภาพนิ่ง หรือเสียง ไม่สามารถครอบคลุม "สาร" ในส่วนของอวัจนภาษาได้เท่ากับภาพเคลื่อนไหว

ปรากฎการณ์ วิกิพีเดีย ก็เป็นหมุดอันสำคัญที่บอกว่า องค์ความรู้ไม่ได้ผูกขาดโดยสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการอีกต่อไป ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเรื่องใดก็ได้ สามารถเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นรวมอยู่ในวิกิพีเดีย

อำนาจของ "คุณ" คนธรรมดาที่เข้าใจและสามารถที่จะใช้ระบบการสื่อสารนี้ รวมพลังคนเล็กๆ จากทั่วโลก ให้เป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พอที่จะทำให้ไทม์ จัดให้เป็นบุคคลแห่งปีได้