• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ศรัทธา...

  ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นในสิ่งดีที่งาม  

         ศรัทธา คือ ความเชื่อ หมายถึง เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม

         ศรัทธาใธรรม หมายถึง ความเชื่อมั่นในคุณของพระธรรม

        พระธรรม มีคุณต่อผู้ปฎิบัติ โดยย่อ 2 ประการ

  1. พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฎิบัติไปให้สู่ความชั่ว คือผู้ที่ปฎิบัติธรรมจะไม่ประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ลุ่มหลงมัวเมา ในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลาย

  2. พระธรรมเป็นสัจธรรมที่ให้ผลเที่ยงตรงแก่ผู้ปฎิบัติคือปฎิบัติธรรมอย่างไรก็จะได้ผลอย่างนั้น

        การแสดงความศรัทธาในธรรมปฎิบัตได้ดังนี้

  1. ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีหลักปฎิบัติ 5 ประการเรียกว่า หลักพหูสูตร5คือ 1.ฟังหรืออ่าน 2.จดจำ 3.ท่องจำ 4.คิดพิจารณา 5.ทำความเข้าใจให้ชัดเจน

  2. นำหลักธรรมไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดยปฎิบัติตามหลักธรรมสำคัญ 3 ประการ คือ1. ศีล 2.สมาธิ 3.ปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): คุณธรรมในใจ 
  หมายเลขบันทึก: 73027
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

"ศรัทธาเป็นพื้นฐานและพลังแห่งความสำเร็จ"

ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าดีๆค่ะ

  • ขอบคุณมากครับน้องขวัญ.
พยายามนำหลักธรรมไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันค่ะ     มีประสบการณ์อย่างไรถ่ายทอดให้ทราบบ้างก็ดีนะคะ 
  • ครับผมท่านผู้อำนวยการ.