ฟาสต์ฟูด ยิ่งฟาดยิ่งอ้วน

เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบ หรือชิงชังอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟูด – fast food) บ้างไม่มากก็น้อย… วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ไม่ชอบอาหารจานด่วนครับ

Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบ หรือชิงชังอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟูด – fast food) บ้างไม่มากก็น้อย… วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ไม่ชอบอาหารจานด่วนครับ

อาจารย์ดอกเตอร์เบอรี เอ็ม. พ็อพคิน แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนา ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างในวัยหนุ่มสาวเกือบ 3,400 คน ติดตามไป 10 ปี

 

ผลการศึกษาพบว่า ยิ่งกินฟาสต์ฟูด หรืออาหารจานด่วนมากเท่าไหร่ ยิ่งอ้วนมากขึ้นเท่านั้น อาจารย์ท่านใช้ดัชนีมวลกาย (body mass index / BMI) ในการศึกษา

ดัชนีมวลกายคิดจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร 2 ครั้ง เช่น สมมตินาย "กอ" หนัก 70 กิโลกรัม มีส่วนสูง 165 เซนติเมตร หรือ 1.65 เมตร…

วิธีคิดง่ายๆ คือ นำ 70 กิโลกรัมมาตั้ง หารด้วย 1.65 สองครั้ง จะได้ดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 25.71

ดัชนีมวลกายหรือ BMI ในคนเอเชียไม่ควรเกิน 23 (หน่วย = กิโลกรัม / เมตร2) สรุปคือ นาย "กอ" มีปัญหาน้ำหนักเกิน

คนเอเชียจะอ้วนหรือไม่ให้ดูจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ดังตาราง

    ตารางที่ 1:

แสดงดัชนีมวลกาย (BMI) และนิยาม (เครื่องหมาย "<" = น้อยกว่า; เครื่องหมาย ">" = มากกว่า)

BMI

นิยาม

< 23

ไม่อ้วน

23-25

ท้วม

25-30

อ้วน

> 30

อ้วนมาก

อาจารย์เบอรี่ท่านพบว่า ยิ่งกินฟาสต์ฟูดมาก ยิ่งอ้วน และผลนี้จะชัดยิ่งขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น นั่นคือ เมื่อติดตามไป 10 ปี… ผลต่อน้ำหนักจะมากกว่าเมื่อติดตามไป 7 ปี เนื่องจากปีที่ 10 อายุมากกว่าปีที่ 7 อยู่ 3 ปี  

 สมมติให้คนนี้สูงแบบฝรั่ง หรือประมาณ 175 เซนติเมตร

ถ้ากิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ในปีที่ 7 จะมี BMI เพิ่มขึ้น 0.13 หรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9 ปอนด์ หรือ 0.41 กิโลกรัม

ถ้ากินฟาสต์ฟูดเพิ่มขึ้น 1 ครั้งต่อสัปดาห์ในปีที่ 10 จะมี BMI เพิ่มขึ้น 0.24 หรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 ปอนด์ หรือ 0.77 กิโลกรัม

คนอเมริกันกินฟาสต์ฟูดกันมาก บางท่านได้รับแคลอรี่จากฟาสต์ฟูดมากถึง 40% ของอาหารทั้งหมด ทำให้เกิดโรคน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนระบาดไปทั่ว

อาจารย์ท่านแนะนำว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่… อย่าคิดว่า น้ำหนักที่เพิ่มนี้จะไม่มีผล เพราะน้ำหนักเกินที่สะสมในระยะยาวมีส่วนทำให้เสี่ยงต่ออัมพฤกษ์-อัมพาต โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง ฯลฯ เพิ่มขึ้น

เลิกกินฟาสต์ฟูด หันมากินข้าวแกงแบบไทยน่าจะดีกว่า ถ้าจะให้ดีขึ้น… เรียนเสนอให้พกข้าวกล้องไปกินแทนข้าวขาว พกผักหรือผลไม้ที่ไม่หวานจัดเป็นอาหารเสริม และงดเหล้า เบียร์ ไวน์ที่ทำให้อ้วนได้ง่ายพอๆ กัน

มื้อนี้กินอะไรดีครับ…

    แหล่งที่มา:               

  • ขอขอบพระคุณ (thank) > [ Click - Click ] > January 16, 2007.
  • ขอขอบพระคุณ > ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์. เรื่องของโรคหัวใจ (เล่ม 2) รักษา (หัว) ใจ. ,มติชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. 2547. หน้า 84-85.
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐. >ปรับปรุงแก้ไข 24 เมษายน 2550.
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพ#ลดน้ำหนัก#ลดความอ้วน#อ้วน

หมายเลขบันทึก: 73030, เขียน: 17 Jan 2007 @ 10:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)