ประชุมวิชาการที่รามาธิบดี อนาคตของเท้า

Put Feet First Prevent Amputations
 

ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมา บล็อกของดิฉันส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องเท้า เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ IDF กำหนดให้ปีนี้เป็นปีที่ให้ความสำคัญกับเท้า บ้านเราคนก็ให้ความสนใจกันมาก มีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายสถานที่

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Diabetes and Foot Care: Clinical Management ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕ ผู้เข้าประชุมมีทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าประชุมมีจำนวนมากเกินกว่าที่คาดไว้เยอะ (ประมาณ ๕๒๕ คน) จนห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่สามารถรองรับได้หมด ต้องต่อวงจรปิดไปห้องประชุมข้างเคียงและบริเวณภายนอกห้องประชุมด้วย

กำหนดการประชุมเต็มทั้งวัน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ ๐๗.๓๐ น. เปิดงาน ๐๘.๑๕ น. เริ่มบรรยาย ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. มีหัวข้อและวิทยากรดังต่อไปนี้

   - Overview of Diabetes management  อาจารย์ พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ 
   - Diabetes Foot: Epidemiology and พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล 
     Clinical Aspects    
   - Diabetes Foot: Assessment and  พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล  
     Management   
   - Surgical Management for Diabetic Foot  รศ. นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 

   - Wound Care and Foot Wear in       

อาจารย์สมเกียรติ มหาอุดมพร
     Diabetic Patients   
   - Physical Activity and Exercise in Diabetic  ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล 
     Patients  
   - Empowerment for Diabetes Self-  ดร.วัลลา ตันตโยทัย 
     Management   
  ดิฉันเตรียมหนังสือคู่มือการดูแลสุขภาพเท้าไปแจก ๔๕๐ เล่ม (ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้) ปรากฏว่าไม่เพียงพอ มีผู้เขียนชื่อที่อยู่แจ้งความจำนงค์ไว้จำนวนมาก ทั้งที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด บางส่วนที่อยู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดิฉันสามารถฝากผู้ที่รู้จักไปให้ได้ สำหรับที่อื่นรวมทั้งต่างจังหวัด ท่านสามารถเข้าไป download เอกสารได้ที่นี่ และหากต้องการหนังสือเป็นเล่มกรุณาส่งซองติดแสตมป์มาให้ด้วยนะคะ ส่งมาที่ดิฉัน ตามที่อยู่ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ๓๘๕๐ ถนนพระราม ๔ คลองเตย กรุงเทพ ๑๐๑๑๐ ส่วนที่ขอ PowerPoint กันไว้ขอเวลาจัดการไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงก่อนนะคะ  

บุคลากรด้านสุขภาพให้ความสนใจเรื่องเท้าของผู้ป่วยเบาหวานมากขนาดนี้ คาดได้ว่าในอนาคต การดูแลเท้าคงจะดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอน

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (2)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการ download คู่มือการดูแลสุขภาพเท้า เมื่อเข้าไปที่ Web ของ รพ.เทพธารินทร์ ตามที่ลิงค์ไว้ให้แล้ว ให้ไปที่ ผู้นำทางด้านเบาหวาน-ธัยรอยด์ ต่อไปที่ บริการป้องกันแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จะเจอเอกสารบัญญัติ ๑๐ ประการค่ะ
เอนก
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ เอาไปใช้ได้แล้วครับหลัง download