ความคืบหน้าของงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์

"นิสิตฝึกงาน"

       เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม  2548 เป็นต้นมา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกปฎิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  จำนวน  2  คน  จึงขอแนะนำให้สมาชิก QA ได้รู้จัก คือ  1  นางสาวชนิดา  ศรีระวัตร  และนางสาวเสาวลักษณ์  เสือเพ็ง  นิสิตระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  ชั้นปีที่ 2  ซึ่งได้เริ่มปฎิบัติงานมาตั้งแต่ 1 พ.ย. 2548   เป็นต้นมา  ซึ่งหลักในการมาปฎิบัติงานจะเน้นให้นิสิตช่วยพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  ร่วมวางแผน  และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน 

      คณะสังคศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่ง   ที่จะรับนิสิตเข้าฝึกงานฯ   ปัจจุบัน นิสิตได้เริ่มทำการวางแผนการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามสำหรับนิสิตที่จบการศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลจากที่คณะฯมีอยู่เดิม  เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและจากเวปไซด์  ของสถาบันการศึกษาอื่นๆประกอบ   คณะฯ  อื่นๆ  เป็นอย่างไรบ้างมีนิสิตไปฝึกงานบ้างรึป่าวคะ                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยประกันคุณภาพ"คณะสังคม"ความเห็น (3)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
วันนี้ที่คณะสหเวชศาสตร์ ก็มีนิสิตจากสถาบันราชภัฎสวนดุสิตมาขอฝึกงานพัสดุกับทางคณะครับ ขอมาฝึกงานก่อนหนังสือยังไม่มา ผมก็ได้ให้มาช่วยงานเลย
บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพครับ

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
มีอะไรที่ QAU พอจะช่วยอะไรได้ก็บอกนะครับ โทร 1644