การต่อยอดสัจจะวันละ 1 บาทของตำบลสู่ระดับจังหวัด

pkkoyo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต่อยอดสัจจะ
        ในขณะนี้กลุ่มสัจจะวันละ 1  บาทของตำบลต่าง  ๆ ในจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายเพื่อทำสัจจะวันละ 1 บาทของจังหวัดสงขลา  มีการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มสัจจะเป็นเขต อำเภอโดยให้ อำเภอละ 1 คนเข้าเป็นกรรมการในระดับจังหวัดสงขลาและมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ดร  ครูชบ  ยอดแก้ว   เป็นพิ่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัจจะวันละ 1 บาท สงขลาความเห็น (0)