ทุกวันนี้งานที่ผมทำคือตอบปัญหาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นงานหลัก  ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาษาอังกฤษเป็นงานรอง ถ้าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทราบ คงอยากจะเรียกทุนคืน  นี่เฉพาะบันทึกโครงงานอย่างเดียว ที่น่ากลัวคือ การโทรศัพท์มาเรื่อง English Camp มาวันละหลายสาย  เมื่อผมมีเวลาว่างจะรีบส่งคู่มือหรือ กิจกรรมไปให้ทันที   ลองมาดูเรื่อง โครงงาน ว่าคุณครูเขาถามอะไรกัน(ครูบางท่านไม่ได้ให้ e-mail ไว้ผมจะส่งไปที่ไหนดียิ้ม ยิ้ม )   <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">สุนันท์ เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 09:15 (33061) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สวัสดีคะคุณขจิต</p>             บทความโครงงานภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ในวารสารวิชาการ เป็นบทความที่มีประโยชน์มาก ดิฉันขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนให้น่าสนใจและถูกใจนักเรียนชั้นม. 6 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">             ดิฉันกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ  ดิฉันหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะคะ </p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog) เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 11:40 (33099) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">อาจารย์ลองเข้าไปอ่านที่บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ในวารสาร สารปฏิรูปNew School ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 กุมภาพันธ์ 2549 นะครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">มีเอกสารโครงงานภาษาอังกฤษเพิ่งอบรมครูเสร็จและจะอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 ต้องการเอกสาร website เกี่ยวกับโครงงานบอกด้วยว่าจะให้ส่งไปที่ใด </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบพระคุณมากครับที่สนใจ ผมทำปริญญาเอกเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษครับ ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติทำโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษอยู่ครับ </li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">สุนันท์ ศิริวรรณ์ เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 16:23 (33248) </td></tr></tbody></table>ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ [email protected] หรือ โรงเรียนท่ายางวิทยา            ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมดิฉันยินดีน้อมรับ   และขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษของรองศาสตราจารย์ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ                                                 <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Jongrak Srisan เมื่อ พ. 24 พฤษภาคม 2549 @ 23:27 (34730) </p> </td></tr></tbody></table>เรียนอาจารย์ขจิตค้นพบบทความโครงงานภาษาอังกฤษของอาจารย์ดีใจมากเพราะกำลังศึกษาค้นคว้าเพื่อทำ IS (ดิฉันกำลังศึกษา ป.โท ภาษาอังกฤษ ที่ม.ราชภัฏอุบลราชธานี) หัวข้อการส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แนะนำเอกสารงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเอกสารการอบรมโครงงานที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารีกรุณาส่งที่ [email protected][email protected]นอย่างสูง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จงรักษ์  ศรีสรรค์</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">-ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พฤ. 25 พฤษภาคม 2549 @ 00:00 (34747) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ดำเนินการให้แล้วครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">มีอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 สนใจไหมครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"></li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">อ.กฤษฎา กศน.กันตัง เมื่อ พฤ. 01 มิ.ย. 2549 @ 17:50 (37262) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอชื่นชมว่าจัดทำข้อมูลได้ดีมากครับ ผมได้นำแนวคิดไปสอนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และรู้สึกว่านักศึกษาตอบสนอง และมีความสุข มีเพียงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษ อยากจะขอคำแนะนำด้วยว่า จะทำอย่างไรให้ส่วนที่เหลือนี้ สนใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้นและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พฤ. 01 มิ.ย. 2549 @ 22:40 (37345) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ลองหาดูwebsite เช่น www.storyplace.org </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">และ www.starfall.com ดูว่านักศึกษาชอบไหม หาจุดที่นักศึกษาสนใจ อาจเป็นเกม กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพถ้าเป็นนักศึกษาที่โตๆ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น </li></ul>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">เพชรพยอม ภาวสิทธิ์ เมื่อ พ. 09 ส.ค. 2549 @ 10:37 (59312) </td></tr></tbody></table>ขอบคุณมากคะเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ที่ดีมากเลยคะ  อยากเรียนปรึกษาหน่อยคะตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ (กำลังศึกษา ป. โท ที่ราชภัฎสุรินทร์) ในหัวเรื่องนักเรียนใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอคำชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ม.4)  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ครูแตน</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 09 ส.ค. 2549 @ 14:01 (59420) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">เรียนครูแตนครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">อาจารย์เข้าไปที่ www.onec.org </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">เลือกสิ่งตีพิมพ์ สกศ อาจารย์หางานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ได้ครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผู้ทำวิจัยชื่อ รศ ดร กานดา พูนลาภทวี จะมีงานวิจัยของทุกคนที่ทำวิจัยงานวิจัยเรื่องนี้ มีของผม ของ รศ ดร พวงเพ็ญ อินทรประวัติ อาจารย์ผมด้วยครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าอาจารย์มี e-mail ทิ้งไว้ก็ดีครับเผื่อส่งเอกสารไปให้ได้บ้างครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับที่สนใจ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">หมูเอ้ในตำนาน เมื่อ จ. 14 ส.ค. 2549 @ 13:26 (61583) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หนูกำลังจะทำโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันแม่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 20 ส.ค. 2549 @ 16:03 (63782) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ลองดูปัญหาว่าทำไมถึงทำโครงงานวันแม่ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ทำแล้วได้ผลผลิตอะไรออกมา </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">นำเสนออย่างไร </li></ul>   <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">Chorn เมื่อ อ. 21 พ.ย. 2549 @ 18:21 (100771) </td></tr></tbody></table>I have been a teacher only for 9 months after leaving from the secretary at a factory. Now my knowledge in English teaching is not good. Please advise me somthing with thanks.I want to teach the students in Prathom 4-5-6 about the project work in English. How can I start with them? What simple subjects do you advise? Please reply me very soon. I think that Father's day gonna be okay. What do you think?You can reply me by this site or my private address as you want. <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Thanks a lot.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 00:18 (100933) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Dear Chorn </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Could you search at puangpen's blog  ? </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">She is an expert at this research. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Best wishes, </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">khajit</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"></li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">Nan เมื่อ ศ. 01 ธ.ค. 2549 @ 09:34 (106461) </td></tr></tbody></table>อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสัก 1 โครงงาน สำหรับเด็กปฐม ป3-6 จะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ทำค่ะ <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 01:28 (107804) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">จะให้ส่งไปที่ไหนครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">บอกด้วย </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณครับ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">ken เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 10:15 (114870) </td></tr></tbody></table>ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ละคนพูดไม่เหมือนกัน อยากจะได้ตัวอย่างของระดับประถม และมัธยม พอจะส่งให้ได้มั้ยครับ (ทาง mail )  Thanks krab <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 14:15 (115095) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ได้ครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผมทำปริญญาเอกทางโครงงานภาษาอังกฤษครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ช่วยบอกmail จะได้ส่งเอกสารและตัวอย่างโครงงานไปได้ถูกครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ เมื่อ อ. 19 ธ.ค. 2549 @ 00:21 (119894) </td></tr></tbody></table>เยี่ยมมากได้รายละเอียดที่หายากได้บุญมากนะคะ <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 19 ธ.ค. 2549 @ 10:31 (120098) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับท่านศึกษา วัฒนา มากครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">macky เมื่อ พ. 20 ธ.ค. 2549 @ 14:25 (120992) </td></tr></tbody></table>อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษสักเรื่องไปศึกษาดูครับ อยากได้เรื่องเกี่ยวกับ เทศกาลต่างๆในโลก คุณขจิต พอจามีเวลาหาเเละกรุณาส่งมาให้ได้ไหม๊ครับ จาถือว่าเปนพระคุณอย่างสูงเลยครับ ขอบคุณคร้าบ   [email protected]  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">วิศรุตา อรรควงษ์ เมื่อ พ. 03 ม.ค. 2550 @ 19:33 (129491) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">….อาจารย์เยี่ยมมากๆๆคะ…ได้ความรู้มากแล้วก้อนำไปใช้ด้วยคะ..ตอนนี้กำลังเสนอขอทุนทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู๋ก้อได้ข้อมูลของอาจารย์อ้างอิงไปด้วยนะคะ….อยากติดต่ออาจารย์เหมือนกันนะคะ..อยากขอความกรุณาอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญให้นะคะ…แต่เกรงใจอาจารย์นะคะ..ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะมีเวลาบ้างไหมนะคะ..ตอนนี้ ร่าง proposal ส่งนะคะ 10 มกรานี้นะคะ…แต่คงทำวิจัยในภาคเรียนหน้า..ถ้าอาจารย์ได้อ่าน mail นี้ และยินดีเป็นที่ปรึกษารบกวนอาจารย์กดมาที่เบอร์ได้ไหมคะ…เพราะจะได้ส่งชื่ออาจารย์ไปด้วยนะคะ…… ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไร..หากมีอะไรก้อจะส่ง mail ซักถามนะคะ…..ขอบคุณมากนะคะ…..</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ ส. 13 ม.ค. 2550 @ 22:19 (136814) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอบคุณคุณวิศรุตามากครับ ผมกำลังทำปริญญาเอกครับ คงช่วยได้น้อย เอาเป็นว่าถ้าให้คำปรึกษา รับรองช่วยได้แน่ครับ ขอบคุณมากครับผม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">natchaya เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2550 @ 20:40 (137497) </td></tr></tbody></table>Thanks for your advise. I teach the students in Mattayom 1-3 about the project work in English.First time my student want to make local food in English language, They make menu (how to cook in Thai) after that  translate in English by self and check it on program translate before me see.I don't know that be true for English project. <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Thanks again !</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2550 @ 20:57 (137513) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Dear Khun Natchaya </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">That is some kind of project work. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">You should let you students start from their problem. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">If you need more details , please send your message to me at [email protected] </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Warm regard</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">พิสิษฐ์ นนทะชัย เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 00:43 (138453) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสัก 1 โครงงาน สำหรับเด็กมัธยมปลายจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ทำนะครับ    ส่งทางอีเมลล์[email protected]   ขอขอบคุณก่อนล่วงหน้าครับ  หรือที่ 83 หมู่ 5 ต.ยกกรับัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130  กระผมกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ กระผมหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะครับ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 08:29 (138546) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">จะรีบดำเนินการให้ครับอาจารย์พิสิษฐ์ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณครับที่แวะมาทักทาย</li></ul>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">  อันนี้แค่บันทึกเฉพาะโครงงานภาษาอังกฤษ ครับ ผู้เขียนเลยมีความคิดเห็นว่า น่าจะเปิดบันทึกเกี่ยวกับการตอบคำถามให้ครูในเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ English Camp เกี่ยวกับทักษะการสอน ฟัง พูด อ่านและเขียน ผู้เขียนไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับ  แต่พอหาข้อมูลและบอกแหล่งข้อมูลให้ครูได้ ท่านอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ช่วยผู้เขียนหน่อยครับว่าควรทำอย่างไร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p>