เป็นคุณจะทำอย่างไร….ช่วยผมด้วย…

อยากช่วยเหลือครูที่สอนภาษาอังกฤษ น่าจะทำอย่างไรดี

    ทุกวันนี้งานที่ผมทำคือตอบปัญหาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นงานหลัก  ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาษาอังกฤษเป็นงานรอง ถ้าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทราบ คงอยากจะเรียกทุนคืน  นี่เฉพาะบันทึกโครงงานอย่างเดียว ที่น่ากลัวคือ การโทรศัพท์มาเรื่อง English Camp มาวันละหลายสาย  เมื่อผมมีเวลาว่างจะรีบส่งคู่มือหรือ กิจกรรมไปให้ทันที   ลองมาดูเรื่อง โครงงาน ว่าคุณครูเขาถามอะไรกัน(ครูบางท่านไม่ได้ให้ e-mail ไว้ผมจะส่งไปที่ไหนดียิ้ม ยิ้ม )   <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">สุนันท์ เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 09:15 (33061) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สวัสดีคะคุณขจิต</p>             บทความโครงงานภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ในวารสารวิชาการ เป็นบทความที่มีประโยชน์มาก ดิฉันขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนให้น่าสนใจและถูกใจนักเรียนชั้นม. 6 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">             ดิฉันกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ  ดิฉันหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะคะ </p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog) เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 11:40 (33099) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">อาจารย์ลองเข้าไปอ่านที่บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ในวารสาร สารปฏิรูปNew School ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 กุมภาพันธ์ 2549 นะครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">มีเอกสารโครงงานภาษาอังกฤษเพิ่งอบรมครูเสร็จและจะอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 ต้องการเอกสาร website เกี่ยวกับโครงงานบอกด้วยว่าจะให้ส่งไปที่ใด </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบพระคุณมากครับที่สนใจ ผมทำปริญญาเอกเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษครับ ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติทำโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษอยู่ครับ </li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">สุนันท์ ศิริวรรณ์ เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 16:23 (33248) </td></tr></tbody></table>ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ [email protected] หรือ โรงเรียนท่ายางวิทยา            ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมดิฉันยินดีน้อมรับ   และขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษของรองศาสตราจารย์ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ                                                 <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Jongrak Srisan เมื่อ พ. 24 พฤษภาคม 2549 @ 23:27 (34730) </p> </td></tr></tbody></table>เรียนอาจารย์ขจิตค้นพบบทความโครงงานภาษาอังกฤษของอาจารย์ดีใจมากเพราะกำลังศึกษาค้นคว้าเพื่อทำ IS (ดิฉันกำลังศึกษา ป.โท ภาษาอังกฤษ ที่ม.ราชภัฏอุบลราชธานี) หัวข้อการส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แนะนำเอกสารงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเอกสารการอบรมโครงงานที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารีกรุณาส่งที่ [email protected]ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จงรักษ์  ศรีสรรค์</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">-ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พฤ. 25 พฤษภาคม 2549 @ 00:00 (34747) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ดำเนินการให้แล้วครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">มีอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 สนใจไหมครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"></li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">อ.กฤษฎา กศน.กันตัง เมื่อ พฤ. 01 มิ.ย. 2549 @ 17:50 (37262) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอชื่นชมว่าจัดทำข้อมูลได้ดีมากครับ ผมได้นำแนวคิดไปสอนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และรู้สึกว่านักศึกษาตอบสนอง และมีความสุข มีเพียงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษ อยากจะขอคำแนะนำด้วยว่า จะทำอย่างไรให้ส่วนที่เหลือนี้ สนใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้นและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พฤ. 01 มิ.ย. 2549 @ 22:40 (37345) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ลองหาดูwebsite เช่น www.storyplace.org </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">และ www.starfall.com ดูว่านักศึกษาชอบไหม หาจุดที่นักศึกษาสนใจ อาจเป็นเกม กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพถ้าเป็นนักศึกษาที่โตๆ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น </li></ul>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">เพชรพยอม ภาวสิทธิ์ เมื่อ พ. 09 ส.ค. 2549 @ 10:37 (59312) </td></tr></tbody></table>ขอบคุณมากคะเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ที่ดีมากเลยคะ  อยากเรียนปรึกษาหน่อยคะตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ (กำลังศึกษา ป. โท ที่ราชภัฎสุรินทร์) ในหัวเรื่องนักเรียนใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอคำชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ม.4)  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ครูแตน</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 09 ส.ค. 2549 @ 14:01 (59420) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">เรียนครูแตนครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">อาจารย์เข้าไปที่ www.onec.org </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">เลือกสิ่งตีพิมพ์ สกศ อาจารย์หางานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ได้ครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผู้ทำวิจัยชื่อ รศ ดร กานดา พูนลาภทวี จะมีงานวิจัยของทุกคนที่ทำวิจัยงานวิจัยเรื่องนี้ มีของผม ของ รศ ดร พวงเพ็ญ อินทรประวัติ อาจารย์ผมด้วยครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ถ้าอาจารย์มี e-mail ทิ้งไว้ก็ดีครับเผื่อส่งเอกสารไปให้ได้บ้างครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับที่สนใจ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">หมูเอ้ในตำนาน เมื่อ จ. 14 ส.ค. 2549 @ 13:26 (61583) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หนูกำลังจะทำโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันแม่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 20 ส.ค. 2549 @ 16:03 (63782) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ลองดูปัญหาว่าทำไมถึงทำโครงงานวันแม่ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ทำแล้วได้ผลผลิตอะไรออกมา </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">นำเสนออย่างไร </li></ul>   <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">Chorn เมื่อ อ. 21 พ.ย. 2549 @ 18:21 (100771) </td></tr></tbody></table>I have been a teacher only for 9 months after leaving from the secretary at a factory. Now my knowledge in English teaching is not good. Please advise me somthing with thanks.I want to teach the students in Prathom 4-5-6 about the project work in English. How can I start with them? What simple subjects do you advise? Please reply me very soon. I think that Father's day gonna be okay. What do you think?You can reply me by this site or my private address as you want. <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Thanks a lot.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 00:18 (100933) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Dear Chorn </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Could you search at puangpen's blog  ? </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">She is an expert at this research. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Best wishes, </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">khajit</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"></li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">Nan เมื่อ ศ. 01 ธ.ค. 2549 @ 09:34 (106461) </td></tr></tbody></table>อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสัก 1 โครงงาน สำหรับเด็กปฐม ป3-6 จะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ทำค่ะ <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 01:28 (107804) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">จะให้ส่งไปที่ไหนครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">บอกด้วย </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณครับ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">ken เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 10:15 (114870) </td></tr></tbody></table>ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ละคนพูดไม่เหมือนกัน อยากจะได้ตัวอย่างของระดับประถม และมัธยม พอจะส่งให้ได้มั้ยครับ (ทาง mail )  Thanks krab <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 14:15 (115095) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ได้ครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ผมทำปริญญาเอกทางโครงงานภาษาอังกฤษครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ช่วยบอกmail จะได้ส่งเอกสารและตัวอย่างโครงงานไปได้ถูกครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ เมื่อ อ. 19 ธ.ค. 2549 @ 00:21 (119894) </td></tr></tbody></table>เยี่ยมมากได้รายละเอียดที่หายากได้บุญมากนะคะ <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 19 ธ.ค. 2549 @ 10:31 (120098) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณมากครับท่านศึกษา วัฒนา มากครับ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">macky เมื่อ พ. 20 ธ.ค. 2549 @ 14:25 (120992) </td></tr></tbody></table>อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษสักเรื่องไปศึกษาดูครับ อยากได้เรื่องเกี่ยวกับ เทศกาลต่างๆในโลก คุณขจิต พอจามีเวลาหาเเละกรุณาส่งมาให้ได้ไหม๊ครับ จาถือว่าเปนพระคุณอย่างสูงเลยครับ ขอบคุณคร้าบ   [email protected]  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">วิศรุตา อรรควงษ์ เมื่อ พ. 03 ม.ค. 2550 @ 19:33 (129491) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">….อาจารย์เยี่ยมมากๆๆคะ…ได้ความรู้มากแล้วก้อนำไปใช้ด้วยคะ..ตอนนี้กำลังเสนอขอทุนทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู๋ก้อได้ข้อมูลของอาจารย์อ้างอิงไปด้วยนะคะ….อยากติดต่ออาจารย์เหมือนกันนะคะ..อยากขอความกรุณาอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญให้นะคะ…แต่เกรงใจอาจารย์นะคะ..ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะมีเวลาบ้างไหมนะคะ..ตอนนี้ ร่าง proposal ส่งนะคะ 10 มกรานี้นะคะ…แต่คงทำวิจัยในภาคเรียนหน้า..ถ้าอาจารย์ได้อ่าน mail นี้ และยินดีเป็นที่ปรึกษารบกวนอาจารย์กดมาที่เบอร์ได้ไหมคะ…เพราะจะได้ส่งชื่ออาจารย์ไปด้วยนะคะ…… ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไร..หากมีอะไรก้อจะส่ง mail ซักถามนะคะ…..ขอบคุณมากนะคะ…..</p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ ส. 13 ม.ค. 2550 @ 22:19 (136814) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอบคุณคุณวิศรุตามากครับ ผมกำลังทำปริญญาเอกครับ คงช่วยได้น้อย เอาเป็นว่าถ้าให้คำปรึกษา รับรองช่วยได้แน่ครับ ขอบคุณมากครับผม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">natchaya เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2550 @ 20:40 (137497) </td></tr></tbody></table>Thanks for your advise. I teach the students in Mattayom 1-3 about the project work in English.First time my student want to make local food in English language, They make menu (how to cook in Thai) after that  translate in English by self and check it on program translate before me see.I don't know that be true for English project. <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Thanks again !</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2550 @ 20:57 (137513) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Dear Khun Natchaya </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">That is some kind of project work. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">You should let you students start from their problem. </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">If you need more details , please send your message to me at [email protected] </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Warm regard</li></ul><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">พิสิษฐ์ นนทะชัย เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 00:43 (138453) </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสัก 1 โครงงาน สำหรับเด็กมัธยมปลายจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ทำนะครับ    ส่งทางอีเมลล์[email protected]   ขอขอบคุณก่อนล่วงหน้าครับ  หรือที่ 83 หมู่ 5 ต.ยกกรับัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130  กระผมกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ กระผมหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะครับ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"></td><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt">นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 08:29 (138546) </td></tr></tbody></table><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">จะรีบดำเนินการให้ครับอาจารย์พิสิษฐ์ </li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอบคุณครับที่แวะมาทักทาย</li></ul>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">  อันนี้แค่บันทึกเฉพาะโครงงานภาษาอังกฤษ ครับ ผู้เขียนเลยมีความคิดเห็นว่า น่าจะเปิดบันทึกเกี่ยวกับการตอบคำถามให้ครูในเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ English Camp เกี่ยวกับทักษะการสอน ฟัง พูด อ่านและเขียน ผู้เขียนไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับ  แต่พอหาข้อมูลและบอกแหล่งข้อมูลให้ครูได้ ท่านอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ช่วยผู้เขียนหน่อยครับว่าควรทำอย่างไร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (33)

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ จะเป็นกำลังใจให้นะคะ
sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

คุณขจิตคะ

 • งานคุณทำเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจมากนะคะ
 • ทำต่อไปค่ะ เพียงแต่ต้องแบ่งเวลาในการอ่านและการตอบ  ช้าบ้างไม่เป็นไรค่ะ
 • เพียงแต่ตอนนี้เราอาจจะให้ความสำคัญและแคร์ในทุกเรื่อง แต่เราไม่ได้เรียงลำดับ หรือบริหารเวลา
 • ลองตั้งเป้าหมายใหม่นะคะ 
 • อาจจะทำให้ดีขึ้นค่ะ

(สมพรก็ยังทำไม่ได้เลย 555)

 • แต่มา ลปรร.กันก็เหมือนการสอนตัวเองด้วยค่ะ (กำลังบริหารเวลาตัวเองเหมือนกัน)
sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

อีก 1 ข้อ

สร้าง blog ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดมาไว้ใน blog  และให้ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาในสิ่งที่ต้องการได้ค่ะ

 • ต้องหาเพื่อนช่วยเขียนเป็นบล็อกคู่จะได้ลดภาระงานไปได้ครึ่งหนึ่ง
 • แต่ไม่ใช่ผมนะครับ ไม่มีความรู้ด้านนั้นครับ
เขียนเมื่อ 
 • คุณพี่สู้ๆ

 

ต้องหาเพื่อนช่วยเขียนเป็นบล็อกคู่จะได้ลดภาระงานไปได้ครึ่งหนึ่ง

เห็นด้วยกะคุณหมอคะ (ความหมายอาจไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่คะ แบบว่าสรุปเอง..555)

ต้องหาเพื่อน (คู่คิด) มาเป็นเพื่อนเขียนบล็อก แล้วมั้งค่ะ  อ. ขจิตขา...............

หาเถอะ ก่อนที่หัวจะล้าน เดี่ยวหมดหล่อ (คนที่วิชาการมากๆ หัวจะล้าน เค้าว่ามานะ...)

เขียนเมื่อ 
 • เปิด อีก blog ว่าด้วยเรื่อง English Camp
 • เปิดตัวรับสมัครคนมาช่วยเขียน blog ข้างๆ
 • แต่ เอ.....อาจจะไม่มีเวลาเขียน blog ก็ได้ เพราะจะคุยกันเอง......ยิ้ม ยิ้ม

ให้กำลังใจท่านอาจารย์ขจิตครับ

สิ่งที่อาจารย์ได้ปฏิบัติ เป็นบทเรียนที่ดี และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาภาษาให้แก่เด็กๆครับ

เปิด อีกอีก Blog ก็น่าสนใจครับ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับทีมเยี่ยมบ้าน รพ ตสม แล้วจะไปทักทายครับ ขอบคุณพี่สมพร ที่แนะนำอยากเปิดเหมือนกัน จะได้มีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ขอบคุณคุณหมอสมบูรณ์ นึกว่าคุณหมอจะมาช่วยผมซะอีก ขอบคุณคนเขียนข่าวครับ กลับมาจากจีนหรือยังครับ ขอบคุณท่านอาจารย์paew ว่าจะเปิดบันทึกใหม่ ครับ ขอบคุณครับที่แนะนำ เวลาที่อาจารย์มากับที่ผมไปเยี่ยมอาจารย์ใกล้กันเลยครับ ขอบคุณน้องจตุพรมากครับ ที่มาให้กำลังใจ คาดว่าจะทำให้ดีที่สุด มีความสุขกับการทำงานครับ เครื่องมือไม่ขึ้น งง งง ว่าเกิดจากอะไร
เขียนเมื่อ 
 • นั่นซิค่ะ เมื่อกลับบ้าน ก็พบว่าอาจารย์ขจิตมาเยี่ยมแล้ว.....ขอบคุณนะค่ะ 
 • ลองกด crt F5 ดูนะค่ะ...ว่าเครื่องมือจะขึ้นรึปล่าว.....หวังว่าคงจะใช่วิธีแก้ไข .. เคยเจอเหมือนกันค่ะว่าเครื่องมือไม่ขึ้น
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับอาจารย์paew สงสัยInternet ที่มหาวิทยาลัยมีปัญหาครับผม ลองกดแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ช้ามากเลยครับวันนี้
เขียนเมื่อ 
 • ต้องหาเพื่อนช่วยเขียนเป็นบล็อกคู่จะได้ลดภาระงานไปได้ครึ่งหนึ่ง

 • ปรึกษา ท่าน ดร. ธวัชชัย ครับ

 • P

เขียนเมื่อ 
เปิดเป็นชมรมเลยก็น่าสนใจนะคะ ครูสอนอังกฤษมารวมกันนะค่ะ
IS
IP: xxx.130.113.229
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้หาคู่ได้นะคะ เฮ้ย...บล๊อกคู่ช่วยเขียน จะได้ลดภาระงานได้ ฮิฮิ

^___<

เขียนเมื่อ 
 • แนวทางที่อาจารย์หมอสมบูรณ์แนะนำ น่าสนใจนะครับ คุณลุง เปิดบล็อกคู่ ลดภาระงาน
 • เยี่ยมครับ คิดได้ยังไงนะ เก่งจัง แบบว่าไอเดียกระฉูด
เขียนเมื่อ 
 • เห็นด้วยกับเปิด blog เพิ่มนะครับ
 • และเป็นกำลังใจหนุนส่งในความฝันแภรกิจของอาจารย์ ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น
 • ขอบคุณสำหรับคำชมของคุณไมโต
 • จากประสบการณ์การแลกเปลี่ยนในบล็อก เพื่อนๆ ล้วนแต่หัวไวทั้งน้าน ทำให้ผมต้องคอยคิดตามให้ทันครับ

มาเป็นกำลังใจค่ะ ...ลองให้คุณครูที่เคยขอคำปรึกษาร่วมเขียนได้ไหมคะ เพราะท่านเหล่านั้นคงมีประสบการณ์ดีๆ ด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • อ.ขจิตคะ จะให้บรรณารักษ์แถวๆๆนี้ช่วยก็ได้ นะคะ
 • เต็มใจให้บริการค่ะ
เขียนเมื่อ 
ทำเวบแล้วนำเสนอบทความ แล้วมีเวบบอร์ดให้ถามตอบสิค่ะอาจารย์ คนอื่นๆเห็นหัวข้อจะได้อ่านแล้วเผื่อแผ่ความรู้กันน่ะค่ะ
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยว่าควรจะเปิด blog เพิ่มดีกว่านะคะ   รวมทั้งจะได้นำเสนอแนวคิดและวิธีการให้กับคนอื่น ๆ ด้วย  อีกทั้งจะได้ลดการถามคำถามซ้ำ ๆ กันคะ   และมีเวลาคิดในการทำงานอย่างอื่นคะ

 

เป็นกำลังใจให้พี่ชายคนนี้นะคะ ยิ้ม ยิ้ม

 

(^-----^)

จาก เซลล่ามูนสีชมพู

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านอาจารย์ Panda  ผมว่าจะเปิดบันทึกเพิ่มครับ
 • ขอบคุณมากครับพี่บุญ ผมกำลังรวมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เห็นมีพี่อ้อยแล้ว ให้พี่โอ๋เป็นที่ปรึกษาดีไหมครับ
 • ขอบคุณมากครับคุณIS บันทึกคู่เขียนครับ ไม่ใช่หาคู่ อยางหลังทำไม่ได้ครับ ไร้ซึ่งความสามารถ
 • ขอบคุณมากครับพี่ไมโต นั่นนะสิอาจารย์หมอ สมบูรณ์ไอเดียเยี่ยมมากครับ
 • ขอบคุณคุณแผ่นดินมากครับที่ให้กำลังใจ
 • ขอบคุณคุณหมออีกครั้งใครหัวไวครับ...
 • ขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์มากครับ คุณครูที่ปรึกษาอยู่ไกลจัง เพชรบุรี ตาก มาเลเซีย โอย
 • ขอบคุณมากครับคุณสุวรรณา บรรณารักษ์ใจดีทุกคนเลยครับ
 • ขอบคุณน้องแก่นมากครับ มีบทความกระจายอยู่ใน website หลายที่ครับ เช่น วารสารวิชาการ วารสาร New School สภาการศึกษา กรมสุขภาพจิตฯ ถ้าทำอีกอาจตายได้ ตามตอบไม่ทัน
 • ขอบคุณมากครับน้องนิว คิดอยู่เหมือนกันครับ กำลังรวบรวมข้อมูลที่สำคัญครูถามมากเอาไว้ด้วยกันครับ

ตามมาเป็นกำลังใจค่ะ

นี่หล่ะค่ะปรากฏการณ์ของบล็อก :)

ขอแนะนำค่ะว่า เวลามีคนถามคำถามมา อาจารย์ขจิตน่าจะทำเป็นบันทึกไว้ค่ะ เพราะถ้าหากมีคนถามซ้ำมาอีกก็แนะให้อ่านบันทึกเดิมค่ะ

และอยากให้อาจารย์เชื้อเชิญเขาเหล่านี้มารวมเขียนเปิดบล็อกและช่วยอาจารย์เขียนความรู้เพื่อเป็นทานปัญญาแก่ผู้อื่นค่ะด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้น อาจารย์จะหมดแรงเสียก่อนนะค่ะ เพราะมัวแต่คอยตอบคำถาม และไม่ได้เขียนบล็อกอย่างที่ใจอยากเขียน

ปล. (ดิฉันเองก็เจอสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกันค่ะ อยากเขียนบล็อกมาก แต่เจออีเมล์ถล่มเข้ามาถามเยอะมากค่ะ)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับพี่รัตติยา
 • ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ ดร. จันทวรรณ
 • รวบรวมไว้แล้วครับ เช่น English Camp และโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่ได้ทำบันทึกแค่รวมอย่างเดียว ตอนนี้เป็นหมวดหมู่แล้วครับ
 • ตอนนี้มีอาจารย์ ภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามาช่วยแล้วครับ จากราชมงคล สุรินทร์ และ ม. ราชภัฏกำแพงเพชร ผมยังไม่ได้ไปทักทายครับทั้งหมดเลยครับ แต่อาจารย์ที่ราชมงคลสุรินทร์ ส่ง mail มาแล้วครับ
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ ผมเรียกว่ามหัศจรรย์แห่ง gotoknow. ครับ
เขียนเมื่อ 
 • มาตามคำเชิญครับ
 • อย่างที่หลายท่านแนะนำ คือ คุณขจิตเปิดชุมชนภาษาอังกฤษ เพื่อนช่วยเพื่อน..ที่รวบรวมคนแบบ "จิตอาสา"หรือ "ใจสั่งมา" ให้ได้หลายๆ จังหวัด
 • พอมีคนติดต่อมา..คุณขจิต...ก็ส่งต่องานให้ ดีไหมครับ..
 • ที่พิษณุโลก..คุณสุวรรณา ก็ได้อาสาช่วยแล้วครับ
 • ที่มรภ พิบูลย์สงคราม...ก็น่าจะมีคนช่วยได้..มอบให้อ.ลูกหว้าประสานงานให้ก็ได้ครับ..
เขียนเมื่อ 
 • ท่านอาจารย์ beeman มาเร็วจังเลยครับ
 • อย่างที่อาจารย์แนะนำก็ดีครับ
 • ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่มีจิตอาสาครับ จะรีบดำเนินการครับผม
 • ไม่อย่างนั้นคงรับโทรศัพท์ไม่ไหว แถมในบันทึกก็มาเรื่อยๆ
 • ขอบคุณทุกๆท่านที่อ่านและมีจิตอาสาครับผม

เยี่ยมมาก!

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับครูบา
 • เป็นพระคุณอย่างสูงที่แวะเข้ามาครับผม

แทรกการเรียนรู้ที่ได้จากการตอบปัญหาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษมาอยู่ในงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาษาอังกฤษได้ไหมคะ

เอาใจช่วยขอให้จบเอกได้โดยเร็วตามที่ตั้งใจไว้นะค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ได้บางอย่างครับผม
 • ได้เฉพาะเรื่องโครงงานครับอาจารย์
 • ยังต้องไปอยู่ต่างประเทศอีก 1 ปีแนะครับกว่าจะจบได้
 • ขอบคุณมากครับ
วารี ฤทธิโยธี
IP: xxx.206.135.105
เขียนเมื่อ 

กำลังทำหัวข้อ เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อยากได้วิทยานิพนธ์ที่อ้างอิง หรือ www.ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนี้ ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า

thank you again.

เขียนเมื่อ 

โอ้โฮ ท่านพี่ขาหญ่าย .. งานใหญ่จริงๆ ค่ะ นี่ถ้ามีสอบถาม เป็นภาษากะเหรี่ยง ด้วยล่ะ ครบถ้วนกระบวนความกันเลย อิ อิ สู้ๆ ค่ะ

หมายเลขบันทึก

72926

เขียน

16 Jan 2007 @ 17:23
()

แก้ไข

24 Nov 2013 @ 21:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 33, อ่าน: คลิก