การสร้างแบบสอบถาม

  เมื่อเราต้องการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งจำเป็นต้องสร้างเอง ดังนั้น แบบสอบถามที่ดีควรมีการออกแบบให้ดูน่าสนใจ ง่ายสำหรับผู้ตอบ และเหมาะสมกับวิธีดำเนินการวิจัย โดยผู้ตอบควรเป็นบุคคลแรกที่ผู้ออกแบบสอบถามควรคำนึง

หลักการทั่วไปๆในการออกแบบสอบถาม ได้แก่

1.ควรจัดเนื้อหาในแบบสอบถาม ให้ดูง่าย โปร่งตา ไม่อัดกัน  แน่น  

2.ใช้ภาษาให้ชัด ง่าย ไม่คลุมเครือ

3. ทำให้ชัดเจนว่าผู้ตอบจะเริ่มต้นที่ใดและทำต่อไปตามลำดับอย่างไร

4. รูปแบบควรสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ

5. เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบเช่น รหัส  ควรทำให้ไม่โดดเด่นหรือดึงความสนใจของผู้ตอบ

6.คำถามและตัวเลือกควรเรียงตามแนวตั้ง

7. ที่ว่างสำหรับการเลือกคำตอบควรอยู่ทางขวาของข้อความที่เลือก

8.ควรเว้นช่องว่างให้พอสำหรับคำตอบที่ให้เขียนตอบ

9. ควรหลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบตารางในการตอบ

 

องค์ประกอบของแบบสอบถาม ควรประกอบไปด้วย (1) การให้ข้อมูลทั่วไป (2) ข้อแนะนำในการตอบแบบสอบถาม (3) ชุดคำถาม/คำตอบ (4)ที่ว่างสำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ตอบ (5)คำแสดงขอบคุณก่อนจบ

(จากการอบรมการสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุข)

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTศัลยกรรม บำราศฯ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย

หมายเลขบันทึก: 72823, เขียน: 15 Jan 2007 @ 23:04 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 23:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)