ในช่วงท้ายของการที่เราไปแนะนำเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ KM 3 มมส. ที่สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช  มีผู้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับโมเดลปลาตะเพียน ที่เราพูดว่า ลูกปลาทั้งหลายจะต้อง หันหัวไปทางทางเดียวกับแม่ปลาตะเพียน คือว่ายไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะทำให้มีพลัง นำพาไปสู่จุดหมายปลายทางได้ว่า จะต้องระวังให้ดีอย่าตามแม่ปลาไปอย่างเดียวโดยไม่พิจารณา  เพราะถ้าแม่ปลาพาไปเข้าอวนหรือไซ ก็จะพากันไปตายทั้งฝูง  เนื่องจากไม่มีเวลาที่จะได้อธิบายหรือขยายความ ก็ขอมาขยายไว้ ณ ที่นี้

         เรื่องแม่ปลาจะพาไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนั้น จะไม่เกิดขึ้นเพราะการกำหนด หัวปลา หรือ ทิศทางที่จะไป จะต้องร่วมกันกำหนด เป็นสิ่งที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วม (Common Purpose) หรือ เป้าหมายร่วม (Common Goal) โดย คุณอื้อ อำนวย และ คุณกิจ ไม่ใช่กำหนดโดยคุณ อำนาจ (หัวหน้า) เหมือนกับในระบบเดิม ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ในบันทึกของท่าน อาจารย์หมอวิจารณ์ ได้ที่นี่ครับ ซึ่งได้เน้นเพิ่มเติมว่า   แม่ปลายังต้องปล่อยให้ลูกปลา หรือ ปลาตัวเล็ก ๆ มีอิสระด้วยพอสมควร เพราะการไปสู่เป้าหมายร่วม ไม่ใช่มีเส้นทางเดียวเท่านั้น จะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร