เมื่อข้ามไปถึงฝั่งท่าขี้เหล็ก....จะเห็นร้านค้ามากมาย เรียงรายอยู่ด้านข้างของถนน แต่ต้องลงบันไดไป เพราะถนนสูงกว่า ร้านค้า.....ผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินจับจ่ายซื้อของเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย.....ประมาณการด้วยสายตาแล้วมีมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ (เช่นเดียวกับที่ตลาดแม่สาย) .....

<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ที่ท่าขี้เหล็ก มีพ่อค้า แม่ค้า เดินสะพายตะกร้าใส่สินค้าเดินขายกันเยอะมาก…..แต่ลูกค้าชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเลือกสินค้าจากในร้านมากกว่า …สินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน…หากเทียบราคากับสินค้าในบ้านเราก็จะถูกกว่า แต่ความประณีตของเราจะดีกว่า……..</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า….มีขอทานค่อนข้างมาก….ในตลาดท่าขี้เหล็ก….และมีส่วนหนึ่งเข้ามาขอทานบริเวณสะพานข้ามแดนด้วย….แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ของพม่ามาตรวจและให้กลับเข้าไปในท่าขี้เหล็ก…..</p><p>      เด็กขอทานที่ถูกไล่</p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ชาวพม่าแถบนี้ ผิวพรรณ หน้าตา สวย ผิวดี คล้ายชาวไทยภาคเหนือ…(ยกเว้นชาวพม่าที่เป็นเชื้อสายอินเดีย)…และพูดภาษาไทยเก่งมาก…ต่างจากชาวพม่าที่เมืองเมียวดี..ติดฝั่ง อ.แม่สอด ซึ่งผิวค่อนข้างคล้ำ….จากการนั่งคุยกับสาวพม่าที่ขายข้าวฟืน…ทราบว่าชาวพม่าแถบนี้เป็นชาวไทยใหญ่ ซึ่งมีภาษาพูดเดียวกันกับเรา..</p>