อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท และ อบต.เขาพังไกร เตรียมเปิด ม.ชีวิตหัวไทร

เกษตรกรคลองน้อยเรียนหลักสูตรเกษตรศาสตร์และสร้างผู้รู้อยู่คู่ท้องถิ่น

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

        เวลา ๐๑.๐๐น.     ได้ไปร่วมเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ตั้ง"ศูนย์เรียนรู้บ้านบางดุก"  ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรที่จบ ม.๓  ให้ความรู้ด้านเกษตรดิน น้ำ ปุ๋ยชีวภาพ เน้นเกษตรอินทรีย์ เรียนลักษณะบูรณาการโดยเอาประสบการณ์การทำเกษตร เกษตรสวนผสม มาเรียนจบหลักสูตรได้ประกาศนียบัตรด้านเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เปิด ๕  พื้นที่ คือ ตำบลคลองน้อย  ท่าไร่ กำแพงเซา ทุ่งสงและตำบลเขาขาว  จำนวนนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งจะเห็นว่า"การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้เปลี่ยนไปแทนที่จะเรียนในห้องเรียนของสถานศึกษาแต่กลับไปเรียนในชุมชน" โดย นายวิทูรย์  เดชเดโช เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ นายธีระยุทธ  ดำดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน  คุณอัมพร  สวัสดิ์สุข ให้สถานที่เป็นศูนย์เรียนรู้

       เวลา ๑๓.๐๐ น.   ได้นัดหมายกับ อ.เบญจรัตน์ ศรีเทพ ที่ศูนย์ประสาน ม.ชีวิตนครศรีธรรมราช (สามแยกนาหลวง)  พร้อมเดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเปิด ม.ชีวิตหัวไทร "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)" สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยแกนนำ อบต.เขาพังไกร ควนชะลิก รามแก้ว หัวไทร และบางนบ พื้นที่ ๓ ตำบล คือ เขาพังไกร แหลม และควนชะลิก เป็นพื้นที่ที่กระทบจากผลของการทำนากุ้งน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังรักษาการทำเกษตรกรรมดั้งเดิมอยู่พอสมควร  ซึ่งเหมาะกับการเปิดหลักสูตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง "การจัดการความรู้" ผ่านมหาวิทยาลัยชีวิตหัวไทรจะเป็นช่องทางที่ไปสู่ความสำคัญกับชุมชนอย่างรวดเร็ว "สร้างผู้อยู่คู่กับท้องถิ่น"สร้างเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ตามแนวทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAWAD-9

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนเข้มแข็ง#ชุมชนเรียนรู้#สร้างผู้รู้อยู่คู่ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 72633, เขียน: 14 Jan 2007 @ 22:12 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)