วันที่ 13 มกราคม 2550 เป็นวันเด็กแห่งชาติที่ทุกฝ่ายช่วยกันทำงานเพื่อให้งานวันเด็กในปีนี้เรียบร้อย ปลอดภัย ไร้ปัญหา  เจ้าหน้าที่ทั้งทหาร  ตำรวจ และอื่นๆ และในที่สุด งานในทุกจังหวัดก็เรียบร้อยตามที่วางแผนการรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก ทุกคนช่วยกัน และจากที่ได้ดูทีวี พบว่า มีผู้คอยเดินเก็บขยะใส่ถุง แทนที่จะตั้งถังขยะ เพื่อป้องกันอันตราย จึงอยากจะขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทำงานได้ดีจนงานเสร็จเรียบร้อยดี ชื่นชม