หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการสร้างและการถามคำถาม

หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการสร้างและการถามคำถาม ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการสร้างและถามคำถาม

1.Clarity ลักษณะคำถามต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือ

2.Comprehensibility เป็นคำถามที่ใช้ภาษาง่ายๆ  ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค

3.Unidimensionality คำถามแต่ละคำถามต้องวัดสิ่งเดียวหรือเรื่องเดียวกัน

4.คำถามที่ใช้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.ต้องไม่ถามคำถามที่เป็นการถามนำ

6.ต้องไม่ถามในลักษณะที่เป็นการให้ความสำคัญไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

7.คำถามที่สร้างขึ้นต้องเป็นคำถามที่ประชากรเป้าหมายมีคำตอบให้

8.หลีกเลี่ยงคำถามที่อ่อนไหวหรือสะเทือนใจ

9.เริ่มคำถามด้วยคำถามที่ง่ายๆ คำถามทั่วไป

10.ถามคำถามทุกคำถามที่ใช้ในการวัดจะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

จากการอบรมเรื่องการสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุข

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTศัลยกรรม บำราศฯ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย

หมายเลขบันทึก: 72599, เขียน: 14 Jan 2007 @ 15:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)