GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการสร้างและการถามคำถาม

หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการสร้างและการถามคำถาม ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการสร้างและถามคำถาม

1.Clarity ลักษณะคำถามต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือ

2.Comprehensibility เป็นคำถามที่ใช้ภาษาง่ายๆ  ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค

3.Unidimensionality คำถามแต่ละคำถามต้องวัดสิ่งเดียวหรือเรื่องเดียวกัน

4.คำถามที่ใช้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.ต้องไม่ถามคำถามที่เป็นการถามนำ

6.ต้องไม่ถามในลักษณะที่เป็นการให้ความสำคัญไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

7.คำถามที่สร้างขึ้นต้องเป็นคำถามที่ประชากรเป้าหมายมีคำตอบให้

8.หลีกเลี่ยงคำถามที่อ่อนไหวหรือสะเทือนใจ

9.เริ่มคำถามด้วยคำถามที่ง่ายๆ คำถามทั่วไป

10.ถามคำถามทุกคำถามที่ใช้ในการวัดจะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

จากการอบรมเรื่องการสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุข

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วิจัย
หมายเลขบันทึก: 72599
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)