หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการสร้างและการถามคำถาม

  ติดต่อ

หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการสร้างและการถามคำถาม ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการสร้างและถามคำถาม

1.Clarity ลักษณะคำถามต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือ

2.Comprehensibility เป็นคำถามที่ใช้ภาษาง่ายๆ  ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค

3.Unidimensionality คำถามแต่ละคำถามต้องวัดสิ่งเดียวหรือเรื่องเดียวกัน

4.คำถามที่ใช้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.ต้องไม่ถามคำถามที่เป็นการถามนำ

6.ต้องไม่ถามในลักษณะที่เป็นการให้ความสำคัญไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

7.คำถามที่สร้างขึ้นต้องเป็นคำถามที่ประชากรเป้าหมายมีคำตอบให้

8.หลีกเลี่ยงคำถามที่อ่อนไหวหรือสะเทือนใจ

9.เริ่มคำถามด้วยคำถามที่ง่ายๆ คำถามทั่วไป

10.ถามคำถามทุกคำถามที่ใช้ในการวัดจะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

จากการอบรมเรื่องการสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุข

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTศัลยกรรม บำราศฯ

หมายเลขบันทึก: 72599, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:02:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)